Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu
Thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, từ ngày 29 - 31/5/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu.

Tham dự lớp tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; ban quản lý dự án, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các doanh nghiệp; các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Tiến sĩ, Phó phòng Cơ chế chính sách, Viện Kinh tế - Xây dựng (Bộ Xây dựng) và ông Lê Quang Bính, Tiến sĩ, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) đã hướng dẫn các nội dung: Khái quát về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giấy phép xây dựng; Quản lý thi công xây dựng; Quản lý chi phí và hợp đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng; Công tác thanh toán vốn dự án; Công tác quyết toán vốn dự án.

 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã kịp thời nắm bắt được những quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu, quy trình, thủ tục trong quản lý đấu thầu và kinh nghiệm xử lý các tình huống trong công tác tổ chức đấu thầu. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đạt kết quả trong đợt kiểm tra cuối khoá được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế, kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp./.

-- Ngọc Đức --