Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn - làng nghề năm 2014

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn - làng nghề năm 2014

TT

Các hoạt động hỗ trợ

Địa điểm 

I

 

Hoạt động khuyến công

 

 

 

1

Hỗ trợ đào tạo nghề may công nghiệp cho 620 lao động các cơ sở CNNT

 

 

 

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT do Trung tâm thực hiện:

+ Công ty Cổ phần Apatex: 03 lớp, 105 lao động (phố Cà, Thanh Nguyên, Thanh Liêm)

+ Công ty TNHH may Galaxy Việt Nam: 03 lớp, 105 lao động (Thôn Cát Nguyên, xã Nguyễn Úy, Kim Bảng)

+ Công ty Cổ phần may Kinh Bắc: 04 lớp, 140 lao động (Cụm CN-TTCN Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên)

Tỉnh Hà Nam

 

 

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT do Trung tâm phối hợp thực hiện với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTTCN 1 (Cục CNĐP - Bộ Công Thương).

+ Công ty TNHH Phong Lan: 05 lớp, 150 lao động (Cụm CN Hòa Hậu – Lý Nhân)

+ Công ty TNHH Tân Tiến Thành:

Tỉnh Hà Nam

 

2

Hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các cơ sở CNNT - Làng nghề:

 

 

 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gốm son của HTX Gốm Quyết Thành

Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

 

 

- Hỗ trợ thiết bị, máy móc cho cho Hiệp hội đồ gỗ mỹ nghệ Nhân Khang

Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 

 

-  Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTTCN 1 (Cục CNĐP - Bộ Công Thương) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tại Công ty TNHH dệt Phú Cường (Cụm CN Hòa Hậu, Lý Nhân)

Cụm CN Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

 

 

- Phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTTCN 1 (Cục CNĐP - Bộ Công Thương) hỗ trợ thiết bị, máy móc cho Công ty TNHH may Anh Minh

Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

 

3

Hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tỉnh Hà Nam

 

4

Công nhận 12 làng nghề

Tỉnh Hà Nam

 

5

Hoạt động khác (Tập huấn, duy trì trang tin Thương mại điện tử)

Tỉnh Hà Nam

 

 

II

 

Hoạt động Xúc tiến thương mại

 

 

 

1

Hỗ trợ các Cở sở CNNT tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu

Các tỉnh: Bắc Ninh, Điện Biên, Yên Bái, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên

 

2

Hỗ trợ các Cở sở CNNT tham gia các Phiên chợ "Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi"

Các xã: Chân Lý (huyện Lý Nhân), Yên Bắc (huyện Duy Tiên), Đồng Hóa (huyện Kim Bảng), Thanh Nguyên (huyện Thanh Liêm) thuộc tỉnh Hà nam

 

 

 

 

Tổng