Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương  
Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương

  Hộp thư chungsct@hanam.gov.vn


VĂN PHÒNG SỞ


 TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư


1

Lê Nguyên Ngọc

Giám đốc

lenguyengoc@hanam.govn

2

Hoàng Chí  Dũng

P.Giám đốc

hoangchidung@hanam.gov.vn


3

Trần Văn Sơn

P.Giám đốc

tranvanson.ct@hanam.gov.vn


4


 


5

Lê Minh Ngọc

Chánh VP Sở

leminhngoc@hanam.gov.vn


6

7

Hà Thị Thanh

P.Chánh VP 

hathithanh@hanam.gov.vn


8

Đinh Thị Thuý

Chuyên viên

dinhthithuy@hanam.gov.vn


9

Nguyễn Thị kiều Oanh

Chuyên viên

nguyenthikieuoanh@hanam.gov.vn


10

Nghiêm Việt Hà

Chuyên viên

nghiemvietha@hanam.gov.vn


11

Lê Văn Cường
Chánh Thanh tra
levancuong@hanam.gov.vn

12

Đinh Tuấn Doanh

Trưởng phòng KHTH

dinhtuandoanh@hanam.gov.vn


13

Mai Thị Thảo Văn thư
maithithao@hanam.gov.vn

14

Hà Thị Thanh Hoa

Thanh tra viên

hathithanhhoa@hanam.gov.vn


15

Phạm Thị Phương

Chuyên viên

phamthiphuong@hanam.gov.vn


1617

Đỗ Anh Hậu

P.Trưởng phòng KH-TC

doanhhau@hanam.gov.vn


18

Trần Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

tranthithanhnhan@hanam.gov.vn


19

Đỗ Văn Thiệp
Chuyên viên
dovanthiep@hanam.gov.vn

20

Đào Loan Phương

Chuyên viên

daoloanphuong@hanam.gov.vn


21

Nguyễn Quang Hưng

Phó phòng Quản lý năng lượng

nguyenquanghung.ct@hanam.gov.vn


22

Vũ Đức Hoàng

P.Trưởng phòng KTAT&MT

vuduchoang@hanam.gov.vn


23

Nguyễn Minh Khôi

Chuyên viên

nguyenminhkhoi@hanam.gov.


24

Phạm Hồng Nam

Chuyên viên

phamhongnam@hanam.gov.vn


25

Đào Thị Tâm

Chuyên viên

daothitam@hanam.gov.vn


26


27

Trần Đình Tân

Trưởng phòng KTAT&MT

trandinhtan@hanam.gov.vn


28

Vũ Ngọc Thưởng

Chuyên viên

vungocthuong@hanam.gov.vn


29

Đinh Thị Dung
Chuyên viên
dinhthidung@hanam.gov.vn

30

Cù Thị Thu Hương

Trưởng phòng QLCN

cuthithuhuong@hanam.gov.vn


31

Trần Đức Vượng
​ Phó trưởng phòng QLCN
tranducvuong@hanam.gov.vn

32

Trương Thị Hải

Chuyên viên
truongthihai@hanam.gov.vn

33

Phạm Thị Nhung

Chuyên viên

phamthinhung@hanam.gov.vn


34

Phan Thanh Sơn

Trưởng phòng QLTM

phanthanhson@hanam.gov.vn


35

Nguyễn Thị Quyên

P.Trưởng phòng QLTM

nguyenthiquyen.ct@hanam.gov.vn


36

Nguyễn Vân Hằng
Chuyên viên nguyenvanhang@hanam.gov.vn

37

Trịnh Thị Thu Hằng

Chuyên viên

trinhthithuhang@hanam.gov.vn


38

39

Phạm Thị Hường

Chuyên viên

phamthihuong@hanam.gov.vn


40

Phạm Tuấn Hải

Trưởng phòng QLNL

phamtuanhai@hanam.gov.vn


41

Lê Anh Tuấn

Phó chánh thanh tra

leanhtuanct@hanam.gov.vn


42

43

Nguyễn Đình Nam

Chuyên viên

nguyendinhnam@hanam.gov.vn


44

Trần Thị Thu Minh

Chuyên viên

tranthithuminh@hanam.gov.vn


45Nguyễn Việt AnhChuyên viên
nguyenvietanh@hanam.gov.vn
 TRUNG TÂM TƯ VẤN PTCN & TKNL: tttvptcnvtknl@hanam.gov.vn


1

Nguyễn Công Chất

Giám đốc

nguyencongchat@hanam.gov.vn

2

Đặng Thị Dương

P.Giám đốc

dangthiduong@hanam.gov.vn


 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & XTTM: ttkcvxttm@hanam.gov.vn

1

Nguyễn Liên Hồng

Giám đốc

nguyenlienhong@hanam.gov.vn

2

Phạm Thị Hạnh

P.Giám đốc

phamthihanh@hanam.gov.vn

 

Tin liên quan