Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương  
Danh bạ thư điện tử Sở Công Thương

  Hộp thư chungsct@hanam.gov.vn


VĂN PHÒNG SỞ


 TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư


1

Lê Nguyên Ngọc

Giám đốc

lenguyengoc@hanam.govn

2

Đặng Anh Tuấn

P.Giám đốc

danganhtuan@hanam.gov.vn


3

Trần Văn Sơn

P.Giám đốc

tranvanson.ct@hanam.gov.vn


4


 


5

Lê Minh Ngọc

Chánh VP Sở

leminhngoc@hanam.gov.vn


6

7

Hà Thị Thanh

P.Chánh VP 

hathithanh@hanam.gov.vn


8

Đinh Thị Thuý

Chuyên viên

dinhthithuy@hanam.gov.vn


9

Nguyễn Thị kiều Oanh

Chuyên viên

nguyenthikieuoanh@hanam.gov.vn


10

Nghiêm Việt Hà

Chuyên viên

nghiemvietha@hanam.gov.vn


11

Lê Văn Cường
Chánh Thanh tra
levancuong@hanam.gov.vn

12

Đinh Tuấn Doanh

Phó Chánh Thanh tra

dinhtuandoanh@hanam.gov.vn


13

Mai Thị Thảo Văn thư
maithithao@hanam.gov.vn

14

Hà Thị Thanh Hoa

Thanh tra viên

hathithanhhoa@hanam.gov.vn


15

Phạm Thị Phương

Chuyên viên

phamthiphuong@hanam.gov.vn


16

Thạch Ngọc Anh

Trưởng phòng KH-TC

thachngocanh@hanam.gov.vn


17

Đỗ Anh Hậu

P.Trưởng phòng KH-TC

doanhhau@hanam.gov.vn


18

Trần Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

tranthithanhnhan@hanam.gov.vn


19

Đỗ Văn Thiệp
Chuyên viên
dovanthiep@hanam.gov.vn

20

Đào Loan Phương

Chuyên viên

daoloanphuong@hanam.gov.vn


21

Nguyễn Quang Hưng

Trưởng phòng KTAT&MT

nguyenquanghung.ct@hanam.gov.vn


22

Vũ Đức Hoàng

P.Trưởng phòng KTAT&MT

vuduchoang@hanam.gov.vn


23

Nguyễn Minh Khôi

Chuyên viên

nguyenminhkhoi@hanam.gov.


24

Phạm Hồng Nam

Chuyên viên

phamhongnam@hanam.gov.vn


25

Đào Thị Tâm

Chuyên viên

daothitam@hanam.gov.vn


26

Ngô Đức Tiến

PTrưởng phòng QLTM

ngoductien@hanam.gov.vn


27

Nguyễn Thị Quyên

P.Trưởng phòng QLTM

nguyenthiquyen.ct@hanam.gov.vn


28

Vũ Ngọc Thưởng

Chuyên viên

vungocthuong@hanam.gov.vn


29

Đinh Thị Dung
Chuyên viên
dinhthidung@hanam.gov.vn

30

Cù Thị Thu Hương

Trưởng phòng QLCN

cuthithuhuong@hanam.gov.vn


31

Kiều Thu Hiền
​ Nhân viên
kieuthuhien@hanam.gov.vn

3233

Phạm Thị Nhung

Chuyên viên

phamthinhung@hanam.gov.vn


34

Phan Thanh Sơn

Trưởng phòng QLTM

phanthanhson@hanam.gov.vn


35


P.Trưởng phòng QLTM36

Nguyễn Vân Hằng
Chuyên viên nguyenvanhang@hanam.gov.vn

37

Trịnh Thị Thu Hằng

Chuyên viên

trinhthithuhang@hanam.gov.vn


38

Trương Thị Hải

Chuyên viên

truongthihai@hanam.gov.vn


39

Phạm Thị Hường

Chuyên viên

phamthihuong@hanam.gov.vn


40

Phạm Tuấn Hải

Trưởng phòng QLNL

phamtuanhai@hanam.gov.vn


41

Lê Anh Tuấn

P.Trưởng phòng QLNL

leanhtuanct@hanam.gov.vn


42

Trần Đình Tân

P.Trưởng phòng QLNL

trandinhtan@hanam.gov.vn


43

Nguyễn Đình Nam

Chuyên viên

nguyendinhnam@hanam.gov.vn


44

Trần Thị Thu Minh

Chuyên viên

tranthithuminh@hanam.gov.vn


45Nguyễn Việt AnhChuyên viên
nguyenvietanh@hanam.gov.vn
 TRUNG TÂM TƯ VẤN PTCN & TKNL: tttvptcnvtknl@hanam.gov.vn


1

Nguyễn Công Chất

Giám đốc

nguyencongchat@hanam.gov.vn

2

Đặng Thị Dương

P.Giám đốc

dangthiduong@hanam.gov.vn


 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & XTTM: ttkcvxttm@hanam.gov.vn

1

Nguyễn Liên Hồng

Giám đốc

nguyenlienhong@hanam.gov.vn

2

Phạm Thị Hạnh

P.Giám đốc

phamthihanh@hanam.gov.vn

 

Tin liên quan