Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dự án điện thực hiện năm 2013, 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Danh mục dự án điện thực hiện năm 2013, 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

I. Các đường dây và TBA 110 kV:

 

1. Tiểu dự án Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Ninh Bình - Phủ Lý:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Xây dựng đường dây 110 kV Ninh Bình – Phủ Lý đi qua địa phận tỉnh Hà Nam, trồng mới 61 vị trí cột thép; sử dụng dây dẫn ACSR-240/32mm2; sử dụng dây chống sét OPGW-57/12; hướng tuyến theo bản vẽ mặt bằng  CT2013.17-1Đ-01 tỷ lệ 1/1000 tháng 4/2013 (đã được các Sở, ngành, chính quyền địa phương chấp thuận).

+ Chiều dài tuyến khoảng 17km.

 

+ Điểm đầu: Tại vị trí VT135 (vị trí VT 408 cũ) trên địa bàn xã Trung Lương – huyện Bình Lục.

 

+ Điểm cuối: Tại vị trí VT193 (Vị trí VT 327 cũ) trên địa bàn xã Thanh Châu – TP. Phủ Lý.

 

- Tiến độ dự án: hiện tại Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của dự án, chủ đầu tư đang tiến hành các bước tiếp theo.

2. Dự án đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy xi măng Vissai Hà Nam:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn xã Thanh Hương, Thanh Tân - huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép dây dẫn AC-240/32mm2, dây chống sét cáp OPGW-57/12, trước mắt kéo dây 1 mạch. Chiều dài tuyến 2,726km.

+ Điểm đầu: Vị trí cột trồng mới 101A nằm trong khoảng cột 101 đến 102 đường dây 110 kV lộ 176 Ninh Bình – Bút Sơn.

+ Điểm cuối: Pooctich TBA 110 kV của nhà máy xi măng Vissai Hà Nam.

- Tiến độ dự án: Hiện tại đường dây đang đã đi vào vận hành cung cấp điện cho nhà máy xi măng Vissai Hà Nam.

 

 

 

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp đường dây 110 kV lộ 173. 174 trạm 220 kV Phủ Lý – Đoạn từ vị trí cột số 327 đến trạm 110 kV Phủ Lý:

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

 

+ Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép dây dẫn ACSR-240/32mm2; dây chống sét (2 dây chống sét) OPGW-57/12 và T-50; Chiều dài tuyến khoảng 1,617 km; hướng tuyến theo bản vẽ mặt bằng  PL-ĐZ-MBT tỷ lệ 1/1000 theo văn bản thỏa thuận tuyến số 1477/UBND-CT ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam.

 

+ Điểm đầu:  Vị trí cột số 327 (hiện có) 110 kV lộ 173, 174 nhánh rẽ đường dây 110 kV cấp điện cho TBA 110 kV Phủ Lý.

+ Điểm cuối: Xà Pooctic TBA 110 kV Phủ Lý.

- Tiến độ dự án: Hiện tại đường dây đang đã đi vào vận hành cung cấp điện cho trạm 110kV Phủ Lý đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định cho các phụ tải trên thành phố Phủ Lý và huyện Bình Lục, Kim Bảng.

 

4. Công trình “xử lý khoảng cột từ VT22 – VT 23 đường dây 110 kV lộ 171 E24.2 Lý Nhân đi E24.3 Đồng Văn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 38B đoạn từ km 48+575 đến 56+475 trên địa bàn huyện Lý Nhân”:

- Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc.

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Đường dây 110 kV tuyến chính: Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn, dây dẫn sử dụng dây nhôm lõi thép loại ACRS-185/29, dây chống sét sử dụng loại OPGW-57/12; cột điện sử dụng cột thép 1 mạch N111-29B; Móng cột sử dụng móng trụ, bê tông cốt thép kiểu 4T75-40; sử dụng cách điện thủy tinh; sử dụng tiếp địa loại RS-2; chiều dài tuyến khoảng 220m, điểm đầu vị trí cột số 22A, điểm cuối vị trí cột số 23A.

 

+ Đường dây 110 kV tuyến tạm (sẽ được tháo dỡ sau khi tuyến chính được đưa vào vận hành): Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn, dây dẫn sử dụng dây nhôm lõi thép loại ACRS-185/29, dây chống sét sử dụng loại TK-50; cột điện sử dụng cột bê tông ly tâm loại BT-20C; móng cột loại bê tông cốt thép MT-8; tiếp địa loại RC-2; chiều dài tuyến 361m, điểm đầu vị trí cột số 22, điểm cuối vị trí cột số 23.

 

- Tiến độ dự án: hiện tại Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của dự án, chủ đầu tư đang tiến hành các bước tiếp theo.

 

5. Dự án đường dây 110kV từ trạm 220 kV Phủ Lý về trạm 110 kV Đồng Văn:

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện Miền Bắc.

- Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép, hiện tại kéo một mạch với dây dẫn có tiết diện AC-240/32mm2; Chiều dài tuyến khoảng 12.5 km.

+ Điểm đầu:  TBA 220 kV Phủ Lý.

+ Điểm cuối: TBA 110 kV Đồng Văn.

- Tiến độ dự án: Hiện tại đường dây đang đã đi vào vận hành cung cấp điện cho trạm 110kV Đồng Văn đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, tin cậy cho các phụ tải trên thành phố Phủ Lý và huyện Duy Tiên.

 

6. Dự án xây dựng trạm 110 kV Châu Sơn:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam.

- Địa điểm xây dựng: Trên địa xã Châu Sơn (KCN Châu Sơn), tỉnh Hà Nam.

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Lắp đặt 01 máy biến áp công suất 63MVA-110/35/22kV.

+ 07 xuất tuyến 35 kV.

+ 07 xuất tuyến 22 kV.

- Tiến độ dự án: Hiện tại trạm 110 kV Châu Sơn đã đi vào vận hành cung cấp điện ổn định, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng cho các phụ tải trong KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý và một số phụ tải tại các huyện lân cận.

 

II. Đường dây và các TBA cấp điện áp 35kV, 22kV:

 

1. Công trình cấp điện cho công ty TNHH NUMBER ONE:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam.

- Quy mô công trình: Xây dựng đường dây tải điện trên không cấp điện áp 35kV, gồm 55 vị trí cột, chiều dài tuyến 3.880m:

+ Dây dẫn: chọn tiết diện dây dẫn theo mật độ kinh tế, kiểm tra lại điều kiện tổn thất điện áp và tính đến phát triển phụ tải trong tương lai. Chọn dây AC-120mm2;  dây bọc XLPE loạiACSR-150mm2.

+ Cách điện: Toàn tuyến sử dụng sứ Polime 35kV và sứ VHĐ 35kV cho những điểm đỡ lèo.

+ Xà điện: Sử dụng loại xà bằng thép hình, chế tạo theo bản vẽ thi công, sau khi gia công xong được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cột điện: sử dụng loại cột bê tông ly tâm LT18B; LT18D; LT20B; LT20D do các nhà máy bê tông trong nước sản xuất đạt TCVN.

 

+ Hiện tại Chủ đầu tư đang tích cực thi công, hoàn thiện các hạng mục để sơm đưa công trình vào khai thác vận hành, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, tin cậy cho công ty TNHH NUMBER ONE.


2. Công trình: chống quá tải cho HTX Cát Lại xã Bình Nghĩa, HTX Bàng Lam và Do Đao xã Nhân Thịnh, xã Công Lý huyện Lý Nhân, Hà Nam  thuộc dự án “ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014”:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam.

- Địa điểm xây dựng: huyện Bình Lục, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.

- Quy mô công trình:

+ Xây dựng mới 04 TBA kiểu trạm treo trong đó có 02 TBA công suất 400kVA-10(22)/0,4kV và 02 TBA công suất 400kVA-35/0,4kV.

+ Xây dựng mới: đường dây trên không 10(22)kV; đường dây trên không 35kV; dây dẫn AC-50mm2 chế tạo theo TCVN.

+ Cách điện: Sử dụng cách điện composite 22kV, sứ VHĐ 22kV; cachs điện composite 35kV và sứ VHĐ 24kV.

+ Xà điện : Sử dụng loại xà bằng thép hình, chế tạo theo bản vẽ thi công, sau khi gia công xong được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cột điện: sử dụng cột bê tông ly tâm loại LT-16B, LT-18C, LT-14C sản xuất trong nước và đảm bảo TCVN.

+ Xây dựng đường điện hạ thế:  sử dụng cột điện bê tông ly tâm loại LT8,5B, LT7,5B, LT7,5A; dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn loại LV-ABC-AL/XLPE có tiết diện 4x95mm2, 4x70mm2, 4x50mm2, 4x35mm2, 2x35mm2.

 

- Tiến độ dự án: hiện tại Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của dự án, chủ đầu tư đang tiến hành các bước tiếp theo.

 

3. Công trình: chống quá tải cho xã Thanh Nguyên, xã Thanh Phong, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  Thuộc dự án “ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014”:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam.

- Địa điểm xây dựng: huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Quy mô công trình:

+ Xây dựng mới: Đường dây trên không 22kV; đường dây trên không 35kV; dây dẫn AC-50mm2 chế tạo theo TCVN.

+ Xây dựng mới 04 TBA kiểu trạm treo trong đó có 01 TBA công suất 400kVA-22/0,4kV và 03 TBA công suất 400kVA-35/0,4kV.

+ Cách điện: Sử dụng cách điện composite 22kV, sứ VHĐ 22kV; cách điện composite 35kV và sứ VHĐ 35kV.

+ Xà điện: Sử dụng loại xà bằng thép hình, chế tạo theo bản vẽ thi công, sau khi gia công xong được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cột điện: sử dụng cột bê tông ly tâm loại LT-16B, LT-16C, LT-14C, LT-14B sản xuất trong nước và đảm bảo TCVN.

          + Xây dựng đường điện hạ thế: Sử dụng cột điện bê tông ly tâm loại LT7,5B và tận dụng lại những cột điện hiện trạng còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M150≠; dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn loại có tiết diện 4x120mm2, 4x95mm2, 4x70mm2, 4x50mm2, 4x35mm2, 2x50mm2.

 

- Tiến độ dự án: hiện tại Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của dự án, chủ đầu tư đang tiến hành các bước tiếp theo.

 

4. Công trình: Chống quá tải cho xã Nhân Khang, Tiến Thắng, thị trấn Vĩnh trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  Thuộc dự án “ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014”:

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Nam.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Quy mô công trình:

+ Xây dựng mới: 01 TBA chống quá tải 400kVA-22/0,4kV; 04 TAB chống quá tải 400kVA-35/0,4kV; đường dây trên không 22kV;

+ Xây dựng mới: đường dây trên không 35kV; dây dẫn AC-50mm2 chế tạo theo TCVN.

+ Cách điện: Sử dụng sứ VHĐ 24kV; cách điện Polime 35kV và sứ VHĐ 35kV.

+ Xà điện : Sử dụng loại xà bằng thép hình, chế tạo theo bản vẽ thi công, sau khi gia công xong được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cột điện: sử dụng cột bê tông ly tâm loại LT-16B, LT-18B, LT-14C, LT-14B sản xuất trong nước và đảm bảo TCVN.

          + Xây dựng đường điện hạ thế: sử dụng cột điện bê tông ly tâm loại LT8,5B, LT7,5B, LT10B; Móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M150;  dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn có tiết diện 4x95mm2, 4x70mm2.

 

- Tiến độ dự án: hiện tại Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của dự án, chủ đầu tư đang tiến hành các bước tiếp theo.

 

5. Hạng mục cung cấp điện thuộc tiểu dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã: xã Chân Lý, Đạo Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo và Nhân Hưng – huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam:

- Địa điểm xây dựng: Xã Chân Lý huyện Lý Nhân – tỉnh Hà Nam.

- Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Hà Nam.

- Quy mô công trình:

a) Cấp điện cho trạm xử lý nước sạch:

- Xây dựng đường điện 35kV, chiều dài tuyến L = 118m:

+ Cách điện: Sử dụng sứ VHĐ-35kV, sứ chuỗi polime 35kV đảm bảo TCVN.

+ Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép 3AC50mm²  đảm bảo TCVN.

+ Xà đường dây: dùng các bộ xà XZK-2T, XZK-1T, XR-2F-1T,XR-2F-2T, giằng cột GC, được gia công bằng thép hình CT3, L63x63x6, L70x70x7, sau khi gia công xong toàn bộ xà được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cột điện loại LT-14B được chế tạo theo TCVN 5846 và 5847-1994

- Xây dựng 01 TBA công suất 160kVA-35/0,4kV, kiểu trạm treo.

- Xây dựng đường điện 0.4 Kv, chiều dài tuyến L=330m:

+ Từ tủ điện hạ thế TBA 160KVA-35/0,4kV xây dựng xuất tuyến hạ thế. Cột điện loại H-7,5A, H-7,5C

+ Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn  tiết diện 4x120mm2, 4x50mm2, 4x25mm2.

+ Chiếu sáng bằng đèn cao áp công suất bóng 150W lắp chung trên đầu cột hạ thế.

b) Cấp điện cho trạm bơm thô:

- Xây dựng đường điện 22kV, chiều dài tuyến L = 417m:

- Cột điện loại LT-14B, LT-12C được chế tạo theo TCVN 5846 và 5847-1994

+ Xà đường dây: dùng các bộ xà XK-1T, XKL-2T-A, XKL-2T-B, XKL-1TXKL-2T, xà CDPT, thang trèo, ghế thao tác, giằng cột GC14, được gia công bằng thép hình CT3, L40x40x4, L63x63x6, L70x70x7, L80x80x8 sau khi gia công xong toàn bộ xà được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Cách điện: Sử dụng sứ VHĐ-24kV, sứ chuỗi polime 24kV đảm bảo TCVN.

+ Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc 22kV -  AS/XLPE/PVC 50mm²  đảm bảo TCVN.

- Xây dựng 01 TBA công suất 50kVA-22/0,4kV, kiểu trạm treo.

- Xây dựng đường điện 0,4kV, chiều dài tuyến L = 271m:

+ Từ tủ điện hạ thế TBA 50KVA-22/0,4kV xây dựng xuất tuyến hạ thế cấp điện cho trạm bơm thô. Cột điện loại LT-10B, H-7,5A, H-7,5C

- Hiện tại Chủ đầu tư đang tích cực thi công, hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa công trình vào khai thác vận hành, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, tin cậy cho nhà máy nước sạch, phục vụ nước sạch cho nhân dân.