Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo Sở

1. Ông Lê Nguyên Ngọc - Giám đốc Sở

 gdsct.jpg

- Sinh ngày: 05/10/1970
- Quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
- Trình độ chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn.
- ĐT CQ: 02263.854.485;
- Email: lenguyenngoc@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.


2. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở


- Sinh năm: 9/6/1976
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật tư pháp hành chính
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- ĐT CQ: 02263.851.141
- Email: danganhtuan@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng QL Thương mại, Phòng QL Xuất nhập khẩu, Phòng QL Công nghiệp, TT Khuyến công & XTTM


3. Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc sở 

 - Sinh năm: 31/7/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- Địa chỉ NR: Số 01, ngõ 176, Đ.Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý
- ĐT CQ: 02263.854.485; DĐ: 0912.157.225.
- Email: tranvanson.ct@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Phòng Quản lý Năng lượng, TT Tư vấn PTCN và TKNL


Tin liên quan