Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo Sở

1. Ông Lê Nguyên Ngọc - Giám đốc Sở

 gdsct.jpg

- Sinh ngày: 05/10/1970
- Quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
- Trình độ chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn.
- ĐT CQ: 02263.854.485
- Email: lenguyenngoc@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.


2. Ông Hoàng Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở

dung.jpg
- Sinh ngày: 24/02/1982
- Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn
- ĐT CQ: 02263.851.141
- Email: hoangchidung@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng Quản lý Thương mại; Phòng Quản lý Công nghiệp; Trung tâm Khuyến công & XTTM.


3. Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc sở 

 - Sinh ngày: 31/7/1977
- Quê quán:Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- ĐT CQ: 02263.854.485; DĐ: 0912.157.225.
- Email: tranvanson.ct@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Phòng Quản lý Năng lượng, TT Tư vấn PTCN và TKNL.


Tin liên quan