Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Tổ chức bộ máy Lãnh đạo cơ quan  
Lãnh đạo Sở

1. Ông Đinh Văn An - Giám đốc Sở

 

- Sinh ngày: 05/5/1974
- Quê quán:   Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
- Trình độ chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn.
- Địa chỉ nhà riêng: Số 34, Ngõ 86,đường Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý, Hà Nam.
- ĐT CQ: 02263.854.485; NR: 02268.500.689; DĐ: 0913.504.926.
- Email: dinhvanan@hanam.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung và trực tiếp: Văn phòng, QL Năng lượng,KHTCTH, TT Tư vấn PTCN &TKNL, Thanh tra.


2. Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở


- Sinh năm: 9/6/1976
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật tư pháp hành chính
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- ĐT CQ: 02263.851.141
- Email: danganhtuan@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng QL Thương mại, Phòng QL XNK, Phòng QL CN, P. KTAT-MT, TT Khuyến công & XTTM


3. Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc sở 

 - Sinh năm: 31/7/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh Văn.
- Địa chỉ NR: Số 01, ngõ 176, Đ.Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý
- ĐT CQ: 02263.854.485; DĐ: 0912.157.225.
- Email: tranvanson.ct@hanam.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Phòng Quản lý Năng lượng, Phòng Quản lý Công nghiệp, TT Tư vấn PTCN và TKNL


Tin liên quan