Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 48 : Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị nghe báo cáo các nội dung giải trình dự thảo Kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Báo cáo các Đồ ánQuy hoạchphân khu trên địa bàn tỉnh Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-09:00 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
08:00-11:00 V/v làm việc với đoàn công tác- Bộ Xây dựng về tình hình sử dụng khoáng sản đá vôi làm xi măng của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành và Công ty cổ phần Visai Hà nam Đ/c Trần Văn Sơn - PGĐ Sở tại công trường
08:30-10:30 Mời tọa đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 Đ/c Hoàng Chí Dũng UBND tỉnh
13:30-16:30 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 V/v làm việc với đoàn công tác- Bộ Xây dựng về tình hình sử dụng khoáng sản đá vôi làm xi măng của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành và Công ty cổ phần Visai Hà nam Đ/c Trần Văn Sơn - PGĐ Sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
13:30-15:30 dự Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Đ/c Lê Nguyên Ngọc Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 tham dự "Hội thảo Thúc đẩy giao hàng chặng cuối gắn với thương mại điện tử trong tình hình dịch Covid-19" TT Khuyến công và XTTM HN trực tuyến
08:00-10:30 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
13:30-15:45 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
22/11/2021
08:00-11:00 Dự Hội nghị nghe báo cáo các nội dung giải trình dự thảo Kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Báo cáo các Đồ ánQuy hoạchphân khu trên địa bàn tỉnh Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 3
23/11/2021
07:00-09:00 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
08:00-11:00 V/v làm việc với đoàn công tác- Bộ Xây dựng về tình hình sử dụng khoáng sản đá vôi làm xi măng của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành và Công ty cổ phần Visai Hà nam Đ/c Trần Văn Sơn - PGĐ Sở tại công trường
08:30-10:30 Mời tọa đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 Đ/c Hoàng Chí Dũng UBND tỉnh
13:30-16:30 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 V/v làm việc với đoàn công tác- Bộ Xây dựng về tình hình sử dụng khoáng sản đá vôi làm xi măng của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành và Công ty cổ phần Visai Hà nam Đ/c Trần Văn Sơn - PGĐ Sở UBND tỉnh
Thứ 4
24/11/2021
08:00-11:30 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
13:30-15:30 dự Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Đ/c Lê Nguyên Ngọc Tỉnh ủy
Thứ 5
25/11/2021
08:00-10:00 tham dự "Hội thảo Thúc đẩy giao hàng chặng cuối gắn với thương mại điện tử trong tình hình dịch Covid-19" TT Khuyến công và XTTM HN trực tuyến
08:00-10:30 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
13:30-15:45 bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 6
26/11/2021
...
Thứ 7
27/11/2021
...
Chủ nhật
28/11/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...