Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 49 : Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:15 Hội nghị nghe các Sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả tình hình thực hiện Kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, lưu trú và dịch vụ y tế của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư - xây dựng HJC tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý và Dự án xây dựng cảng nhập, xuất và kho trung chuyển xăng dầu của Công ty TNHH Hải Linh tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng PGĐ Hoàng Chí Dũng UBND tỉnh
14:00-16:45 Họp Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam PGĐ Hoàng Chí Dũng UBND tỉnh
16:00-17:00 HN trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCNHT Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình" cho Nhà đầu tư CTy CPĐT bất động sản Taseco GĐ Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 30/11-01/12/2023 GĐ Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
27/11/2023
...
Thứ 3
28/11/2023
...
Thứ 4
29/11/2023
08:00-10:15 Hội nghị nghe các Sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả tình hình thực hiện Kết luận thanh tra Dự án Tổ hợp khách sạn, lưu trú và dịch vụ y tế của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư - xây dựng HJC tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý và Dự án xây dựng cảng nhập, xuất và kho trung chuyển xăng dầu của Công ty TNHH Hải Linh tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng PGĐ Hoàng Chí Dũng UBND tỉnh
14:00-16:45 Họp Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam PGĐ Hoàng Chí Dũng UBND tỉnh
16:00-17:00 HN trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCNHT Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình" cho Nhà đầu tư CTy CPĐT bất động sản Taseco GĐ Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 5
30/11/2023
13:30-17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 30/11-01/12/2023 GĐ Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 6
01/12/2023
...
Thứ 7
02/12/2023
...
Chủ nhật
03/12/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...