Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 38 : Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Kiểm tra ATTTP Đ/c Hoàng Chí Dũng Phòng quản lý công nghiệp Duy Tiên
08:00-10:00 tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân covd 19 Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Y tế
14:00-16:00 họp về việc điều chỉnh Dự án ĐTXD Bãi chứa, bãi chế biến nguyên liệu, thành phẩm, tuyến đường dùng chung và tuyến băng tải vận chuyển nguyên liệu từ Thung Dược về nhà máy xi măng Thành Thắng của Công ty CP Xi măng Thành Thắng Group Đ/c Lê Nguyên Ngọc Phòng KHTH Sở KHĐT
14:00-16:00 V/v dự hội nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Công Thương
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 dự hội nghị giao ban của TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyên, TP, TX Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
13/09/2021
08:00-10:00 Kiểm tra ATTTP Đ/c Hoàng Chí Dũng Phòng quản lý công nghiệp Duy Tiên
08:00-10:00 tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân covd 19 Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Y tế
14:00-16:00 họp về việc điều chỉnh Dự án ĐTXD Bãi chứa, bãi chế biến nguyên liệu, thành phẩm, tuyến đường dùng chung và tuyến băng tải vận chuyển nguyên liệu từ Thung Dược về nhà máy xi măng Thành Thắng của Công ty CP Xi măng Thành Thắng Group Đ/c Lê Nguyên Ngọc Phòng KHTH Sở KHĐT
14:00-16:00 V/v dự hội nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Công Thương
Thứ 3
14/09/2021
08:00-11:00 dự hội nghị giao ban của TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyên, TP, TX Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 4
15/09/2021
...
Thứ 5
16/09/2021
...
Thứ 6
17/09/2021
...
Thứ 7
18/09/2021
...
Chủ nhật
19/09/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...