Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 25 : Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 V/v mời họp Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Lê Nguyên Ngọc Tỉnh ủy
14:00-16:00 V/v mời họp Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Lê Nguyên Ngọc Tỉnh ủy
14:00-16:00 V/v dự hội nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Công Thương
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-09:30 dự hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc, Đặng Anh Tuấn UBND tỉnh
13:30-15:30 Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các dự án NQ của tỉnh ủy và dự kiến KH đầu tư công trung hạn Gđoạn 2021-2025 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Làm việc với Cục kỹ thuật an toàn môi trường Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Hà nội
14:00-16:00 Hội nghị thống nhất đồ án QHCT khu vực cải tạo chỉnh trang thuộc QHPK phường Hoàng Đông Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Xây dựng
14:00-16:00 tham dự hội nghị triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Phòng KHTH Sở KHĐT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Hội nghị làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các dự án lưới điện truyền tải 220-500kV, dự án 500/200kV trên địa bàn tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ Sở UBND tỉnh
08:00-10:00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/06/2021
08:00-10:00 V/v mời họp Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Lê Nguyên Ngọc Tỉnh ủy
14:00-16:00 V/v mời họp Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Lê Nguyên Ngọc Tỉnh ủy
14:00-16:00 V/v dự hội nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Công Thương
Thứ 3
15/06/2021
07:30-09:30 dự hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc, Đặng Anh Tuấn UBND tỉnh
13:30-15:30 Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các dự án NQ của tỉnh ủy và dự kiến KH đầu tư công trung hạn Gđoạn 2021-2025 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Làm việc với Cục kỹ thuật an toàn môi trường Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Hà nội
14:00-16:00 Hội nghị thống nhất đồ án QHCT khu vực cải tạo chỉnh trang thuộc QHPK phường Hoàng Đông Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Xây dựng
14:00-16:00 tham dự hội nghị triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Phòng KHTH Sở KHĐT
Thứ 4
16/06/2021
08:00-10:00 Hội nghị làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về các dự án lưới điện truyền tải 220-500kV, dự án 500/200kV trên địa bàn tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ Sở UBND tỉnh
08:00-10:00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Hội nghị trực tuyến Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 5
17/06/2021
...
Thứ 6
18/06/2021
...
Thứ 7
19/06/2021
...
Chủ nhật
20/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...