Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 14 : Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự HN xác định phạm vi chống xâm lấn giữa ranh giới mỏ đá vôi cửa Công ty xi măng Xuân Thành và tuyến đường vận tải, đường băng tải của Công ty CP xi măng Thành Thắng Group Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Xây dựng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 HN trực tuyến của CP đối với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở UBND tỉnh
08:30-10:30 Đốn đốc thi công thiết kế cơ bản mỏ Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Công Thương
09:00-11:00 HN nghe báo cáo rà soát chồng lấn của tuyến đường dùng chung đường bằng tải của Nhà máy xi măng Thành Thắng vào mỏ đá vôi đã được TTCP quy hoạch cho nhà máy xi măng Xuân Thành Đ/c Tuấn - PGĐ Sở UBND tỉnh
14:00-16:00 HN trực tuyến của CP với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid - 19 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/03/2020
09:00-11:00 Dự HN xác định phạm vi chống xâm lấn giữa ranh giới mỏ đá vôi cửa Công ty xi măng Xuân Thành và tuyến đường vận tải, đường băng tải của Công ty CP xi măng Thành Thắng Group Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Xây dựng
Thứ 3
31/03/2020
08:00-10:00 HN trực tuyến của CP đối với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở UBND tỉnh
08:30-10:30 Đốn đốc thi công thiết kế cơ bản mỏ Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Công Thương
09:00-11:00 HN nghe báo cáo rà soát chồng lấn của tuyến đường dùng chung đường bằng tải của Nhà máy xi măng Thành Thắng vào mỏ đá vôi đã được TTCP quy hoạch cho nhà máy xi măng Xuân Thành Đ/c Tuấn - PGĐ Sở UBND tỉnh
14:00-16:00 HN trực tuyến của CP với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid - 19 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở UBND tỉnh
Thứ 4
01/04/2020
...
Thứ 5
02/04/2020
...
Thứ 6
03/04/2020
...
Thứ 7
04/04/2020
...
Chủ nhật
05/04/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...