Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 39 : Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-17:00 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 Đc : Đinh Văn An,Đặng Anh Tuấn Nhà văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 Đc : Đinh Văn An,Đặng Anh Tuấn Nhà văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 Dự HN thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của DA sx chân đế man hình LCD và các linh kiên liên quan của Công ty TNHH Syncmold Việt Nam Phòng Kỹ thuật An toàn Ban QLCKCN
20:00-22:00 Dự chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng chào mừng thành công đại hội đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 Đc : Đinh Văn An,Đặng Anh Tuấn Nhà văn hóa tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:00-15:45 Dự HN triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Phòng QLTM Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-12:00 Dự HN triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Hà Nội
08:00-11:00 Dự HN đối thoại với doanh nghiệp về chính sách PL lao động, Bộ luật Lao động( sửa đổi), chính sách pháp luật BHXH, BHTN liên quan đến hoạt động sx, kinh doanh của doanh nghiệp. Thanh tra KS Hòa Bình
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
21/09/2020
07:00-17:00 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 Đc : Đinh Văn An,Đặng Anh Tuấn Nhà văn hóa tỉnh
Thứ 3
22/09/2020
07:30-17:00 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 Đc : Đinh Văn An,Đặng Anh Tuấn Nhà văn hóa tỉnh
Thứ 4
23/09/2020
14:00-16:00 Dự HN thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của DA sx chân đế man hình LCD và các linh kiên liên quan của Công ty TNHH Syncmold Việt Nam Phòng Kỹ thuật An toàn Ban QLCKCN
20:00-22:00 Dự chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin theo Đảng chào mừng thành công đại hội đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 Đc : Đinh Văn An,Đặng Anh Tuấn Nhà văn hóa tỉnh
Thứ 5
24/09/2020
13:00-15:45 Dự HN triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Phòng QLTM Hà Nội
Thứ 6
25/09/2020
07:30-12:00 Dự HN triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực miền Bắc Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Hà Nội
08:00-11:00 Dự HN đối thoại với doanh nghiệp về chính sách PL lao động, Bộ luật Lao động( sửa đổi), chính sách pháp luật BHXH, BHTN liên quan đến hoạt động sx, kinh doanh của doanh nghiệp. Thanh tra KS Hòa Bình
Thứ 7
26/09/2020
...
Chủ nhật
27/09/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...