Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 9 : Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 Hội nghị nghe Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc và các Sở, ngành báo cáo phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trên địa bàn tỉnh Hà Nam (đoạn tuyến đi qua khu du lịch Tam Chúc Đ/c Sơn - PGĐ Sở Phòng Quản lý Năng lượng UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Dự HN nghe Sở Xây dựng báo cáo thực trạng và đề xuất quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ Sở UBND tỉnh
09:30-11:30 Dự phiên họp UB thảo luận các nội dụng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Dự HN Báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh tổng thể Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hà Nam Đ/c Lê Nguyên Ngọc Phòng KHTH UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
22/02/2021
...
Thứ 3
23/02/2021
14:00-16:00 Hội nghị nghe Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc và các Sở, ngành báo cáo phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trên địa bàn tỉnh Hà Nam (đoạn tuyến đi qua khu du lịch Tam Chúc Đ/c Sơn - PGĐ Sở Phòng Quản lý Năng lượng UBND tỉnh
Thứ 4
24/02/2021
08:00-10:00 Dự HN nghe Sở Xây dựng báo cáo thực trạng và đề xuất quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Đ/c Sơn - PGĐ Sở UBND tỉnh
09:30-11:30 Dự phiên họp UB thảo luận các nội dụng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
14:00-16:00 Dự HN Báo cáo ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh tổng thể Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hà Nam Đ/c Lê Nguyên Ngọc Phòng KHTH UBND tỉnh
Thứ 5
25/02/2021
...
Thứ 6
26/02/2021
...
Thứ 7
27/02/2021
...
Chủ nhật
28/02/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...