Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 17 : Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1, năm 2024 Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
09:00-11:00 Dự tham gia chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở P. KTAT Công ty TNHH Điện tử Việt Nam Tachibana KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Nguyên Ngọc Trường Chính trị
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
22/04/2024
...
Thứ 3
23/04/2024
08:00-11:00 Dự Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1, năm 2024 Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
09:00-11:00 Dự tham gia chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp cơ sở P. KTAT Công ty TNHH Điện tử Việt Nam Tachibana KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên
Thứ 4
24/04/2024
07:00-11:00 Dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Nguyên Ngọc Trường Chính trị
Thứ 5
25/04/2024
...
Thứ 6
26/04/2024
...
Thứ 7
27/04/2024
...
Chủ nhật
28/04/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...