Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 23 : Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự phiên họp UBND tỉnh Đ.c Lê Nguyên Ngọc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Dự phiên họp UBND tỉnh Đ.c Lê Nguyên Ngọc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự HN tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh Đ.c Trần Văn Sơn nhà văn hóa tổ dân phố Lã thị trấn Tân Thanh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
29/05/2023
07:30-11:30 Dự phiên họp UBND tỉnh Đ.c Lê Nguyên Ngọc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Dự phiên họp UBND tỉnh Đ.c Lê Nguyên Ngọc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Thứ 3
30/05/2023
...
Thứ 4
31/05/2023
...
Thứ 5
01/06/2023
...
Thứ 6
02/06/2023
08:00-11:00 Dự HN tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh Đ.c Trần Văn Sơn nhà văn hóa tổ dân phố Lã thị trấn Tân Thanh
Thứ 7
03/06/2023
...
Chủ nhật
04/06/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...