Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 29 : Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
13:30-16:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
08:00-10:15 Họp giải quyết đề nghị của Công ty TNHH thương mại Long Tre Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Kế hoạch - Đầu tư
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-09:30 Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kim Bảng Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Dự HN thảo luận, thẩm định các nội dung đề xuất dự án của Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Kế hoạch - Đầu tư
13:30-16:30 Đai hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở P 205 tầng 2 - Cục thuế tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:00 Đai hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở P 205 tầng 2 - Cục thuế tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
13/07/2020
07:30-11:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
13:30-16:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
Thứ 3
14/07/2020
07:30-11:00 Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Hội trường UBND tỉnh Hà Nam
08:00-10:15 Họp giải quyết đề nghị của Công ty TNHH thương mại Long Tre Đ/c Tuấn - PGĐ Sở Sở Kế hoạch - Đầu tư
Thứ 4
15/07/2020
07:30-09:30 Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kim Bảng Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở Huyện Kim Bảng
Thứ 5
16/07/2020
08:00-10:00 Dự HN thảo luận, thẩm định các nội dung đề xuất dự án của Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm Đ/c Sơn - PGĐ Sở Sở Kế hoạch - Đầu tư
13:30-16:30 Đai hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở P 205 tầng 2 - Cục thuế tỉnh
Thứ 6
17/07/2020
07:00-11:00 Đai hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c Đinh Văn An - Giám đốc Sở P 205 tầng 2 - Cục thuế tỉnh
Thứ 7
18/07/2020
...
Chủ nhật
19/07/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...