Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở công thương

Tuần 40 : Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Dự Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức mới về đấu thầu qua mạng trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư Phòng KHTH Sở KHĐT
14:00-16:00 Tổ chức thẩm định cấp Giấy phép môi trường Công tyTNHH Honda Lock Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam Phòng Kỹ thuật An toàn Ban QLCKCN
14:00-16:00 dự hội nghị Tọa đàm Đ/c Hoàng Chí Dũng Hội Liên hiệp phụ nữ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 dự HN giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3, NK 2021 - 2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-09:30 Dự Hội nghị diễn tập phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Đ/c Hoàng Chí Dũng Sở Xây dựng
14:00-16:00 Hội nghị Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định giáo dục địa phương lớp 7, lớp 10 Phòng KHTH Sở Giáo dục Đào tạo
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/09/2022
08:00-10:00 Dự Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức mới về đấu thầu qua mạng trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư Phòng KHTH Sở KHĐT
14:00-16:00 Tổ chức thẩm định cấp Giấy phép môi trường Công tyTNHH Honda Lock Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam Phòng Kỹ thuật An toàn Ban QLCKCN
14:00-16:00 dự hội nghị Tọa đàm Đ/c Hoàng Chí Dũng Hội Liên hiệp phụ nữ
Thứ 3
27/09/2022
14:00-16:00 dự HN giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3, NK 2021 - 2026 Đ/c Lê Nguyên Ngọc UBND tỉnh
Thứ 4
28/09/2022
07:30-09:30 Dự Hội nghị diễn tập phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Đ/c Hoàng Chí Dũng Sở Xây dựng
14:00-16:00 Hội nghị Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định giáo dục địa phương lớp 7, lớp 10 Phòng KHTH Sở Giáo dục Đào tạo
Thứ 5
29/09/2022
...
Thứ 6
30/09/2022
...
Thứ 7
01/10/2022
...
Chủ nhật
02/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...