Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện  
30/03/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam được ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, trong đó có giao Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017).
23/03/2020
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 02 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang kháng khuẩn đã hoàn thiện thủ tục công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN01:2017/BCT; tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn xin liên hệ:
16/03/2020
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức 01 lớp “Đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen” tại tỉnh Hà Nam. Sở Công Thương Hà Nam thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm tham gia. Cụ thể:
12/03/2020
Từ đầu năm 2020, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh đó, thương mại gạo toàn cầu tiếp tục có các diễn biến khó lường. Để chủ động tháo gỡ khó khăn, ứng phó rủi ro về giá và để đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP Chính phủ
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page