Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện  
22/09/2022
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-BCT ngày 17/8/2022, Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Đoàn giao dịch thương mại, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Bangladesh từ ngày 23 đến 28/10/2022.
12/09/2022
Thực hiện Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
12/09/2022
Nhằm hỗ trợ kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình năm 2022
10/08/2022
Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, Sở Công Thương Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử.
07/08/2022
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), trong 02 ngày 05, 06 tháng 8 Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cơ Điện Mỏ tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy địnhvà phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động VLNCN mới được ban hành đến với 200 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.
03/08/2022
Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
02/08/2022
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 2114/CTr-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025;
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page