Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện  
11/09/2020
Thực hiện Quyết định số 1967/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020. Trong đó Sở Công Thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ. Cụ thể như sau:
08/09/2020
Nhằm tiếp tục triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến 2020“ Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các Tập đoàn phân phối tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các Tập đoàn: Walmart, Central Group, Aeon, cụ thể như sau:
31/08/2020
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mở các lớp đào tạo quản trị kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tổ chức sản xuất quản lý lao động, nâng cao năng suất lao động và hạn chế để xảy ra tình trạng người lao động bỏ việc hoặc chuyển đổi công ty.
28/08/2020
Thực hiện biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố với tinh thần “ Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”; Sở Công Thương Hà Nội đã lựa chọn được 06 địa điểm để bố trí cho các tỉnh, thành phố vào bán hàng tại Hà Nội (có danh mục thông tin địa điểm kèm theo)
19/08/2020
Căn cứ công văn 5852/BCT-AM ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự Hội thảo tập huấn và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài theo hình thức trực tuyến.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page