Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 108/QĐ-SCT v/v công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
03/11/2022
Nhằm tạo điều kiện để các tiểu thương và người tiêu dùng tại các chợ trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Viettel Hà Nam triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 cho 18 chợ trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
21/10/2022
Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương như sau:
20/10/2022
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở,
03/10/2022
Thực hiện Công văn số 2580/UBND-NN&TNMT ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Để hưởng ứng Chiến dịch, các đơn vị thuộc Sở tập trung:
21/09/2022
Thực hiện văn bản số 1620/UBND-NC ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Công Thương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP như sau:
21/09/2022
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong quý III, Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng nội dung của Kế hoạch số 1875/KH-SCT ngày 27/12/2021, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đã được tập thể Lãnh đạo Sở thống nhất ban hành.
10/08/2022
Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, Sở Công Thương Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử.
07/08/2022
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), trong 02 ngày 05, 06 tháng 8 Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cơ Điện Mỏ tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy địnhvà phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động VLNCN mới được ban hành đến với 200 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.
123456
Previous Page 1-15 Next Page