Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
21/09/2022
Thực hiện văn bản số 1620/UBND-NC ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổng kết 10 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Sở Công Thương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP như sau:
21/09/2022
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong quý III, Sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng nội dung của Kế hoạch số 1875/KH-SCT ngày 27/12/2021, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đã được tập thể Lãnh đạo Sở thống nhất ban hành.
10/08/2022
Để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức, Sở Công Thương Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử.
07/08/2022
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), trong 02 ngày 05, 06 tháng 8 Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cơ Điện Mỏ tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy địnhvà phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động VLNCN mới được ban hành đến với 200 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.
03/08/2022
Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
02/08/2022
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 2114/CTr-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025;
14/07/2022
Thực hiện Thông báo Kết luận số 1691/TB-VPUB ngày 27/6/2022 của VP UBND, về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước,Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp theo, tại cuộc họp giao ban tháng 7 đồng chí Giám đốc sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn bám sát chức năng nhiệm vụ, chương trình, đề án nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Ngành, chủ động nghiên cứu cụ thể hóa các giải pháp thực hiện tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX của Ngành năm 2022.
19/10/2021
Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10.
15/09/2021
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.
123456
Previous Page 1-15 Next Page