Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
19/06/2019
Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn 1689/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện mùa hè năm 2019.
14/06/2019
Nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, quảng bá, phổ biến thông tin thị trường, chính sách thương mại, tập quán kinh doanh, nhu cầu thị trường và thúc đẩy giao thương với các nước khu vực Trung Đông và Châu Phi, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Triển vọng hợp tác và phát triển thương mại tại khu vực Trung Đông – Châu Phi.
12345
Previous Page 1-15 Next Page
01/07/2019
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1738/UBND-NC ngày 19/6/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đối với kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Công Thương gồm 3 nội dung. Sở Công Thương trân trọng báo cáo UBND tỉnh kết quả cụ thể: