Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển  
17/05/2021
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương. Cổng TTĐT Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Thủ tướng.
12/05/2017
Ngày 14-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công thương, trải qua 66 năm mặc dù tổ chức của ngành có những thay đổi nhưng các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Công thương Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ lịch sử; có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước… Để ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Công thương Việt Nam, ngày 2-10-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1418/QĐ-TTg lấy ngày 14-5 là ngày truyền thống của ngành Công thương Việt Nam. Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp các sở, ban ngành và địa phương… ngành Công thương tỉnh ta đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các thời kỳ.
12/09/2014
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được hình thành sau khi Sở Công nghiệp và Sở Thương mại hợp nhất. Tiền thân là Trung tâm Khuyến công tỉnh Hà Nam, được thành lập theo Quyết định số 956/2004/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với chức năng và nhiệm vụ chính phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật.
13/08/2014
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 719/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Nam với chức năng tư vấn xây dựng công nghiệp. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển (11/8/1999-11/8/2014), cùng với sự lớn mạnh của ngành Công Thương Hà Nam, Trung tâm không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Công Thương. Trải qua 3 lần đổi tên, đến nay Trung tâm được mang tên Trung tâm Tư vấn phát triển Công nghiệp và Tiết kiệm Năng lượng.
01/08/2011
Theo Quyết định số 1418/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 14 tháng 05 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành.