Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
07/03/2024
Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra trong thời gian 01 giờ từ 20h 30’ đến 21h 30’, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024.
15/01/2024
Sở Công Thương nhận được hồ sơ đề nghị Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty CP Tập đoàn Liên Kết Việt Nam. Căn cứ Khoản 5, Điều 22, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, Sở Công Thương thông báo nội dung như sau:
13/10/2023
Thực hiện Công văn số 1770/UBND-NNTNMT ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Sở Công Thương tổng hợp nội dung đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như sau:
28/09/2023
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
28/09/2023
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
15/01/2024
Sở Công Thương nhận được hồ sơ đề nghị Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty CP Tập đoàn Liên Kết Việt Nam. Căn cứ Khoản 5, Điều 22, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ, Sở Công Thương thông báo nội dung như sau: