Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
30/03/2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam được ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, trong đó có giao Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017).
23/03/2020
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 02 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang kháng khuẩn đã hoàn thiện thủ tục công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN01:2017/BCT; tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn xin liên hệ:
13/11/2019
Hội DN HVNCLC tiếp tục tổ chức cuộc khảo sát ghi nhận ý kiến bình chọn của NTD như mọi năm. Nhằm mục đích tạo sự công bằng cho tất cả các DN trước cục diện cạnh tranh ngày khốc liệt của thị trường, Sở Công Thương thông báo tới các DN trên địa bàn tỉnh “đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng Cao 2020”
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page