Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
23/11/2022
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) thành phố Hà Nội năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nội dung cụ thể như sau:
10/11/2022
Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn.
26/10/2022
Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-BCT ngày 24/12/2021; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thông báo, mời gọi các doanh nghiệp tham gia các chương trình, hội chợ, triển lãm trong nước, Sở Công Thương trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam tham gia các các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước và nước ngoài, cụ thể như sau:
21/10/2022
Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương như sau:
20/10/2022
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở,
07/10/2022
Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên trang https://dx.gov.vn.
27/09/2022
Trong nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai Bên nắm bắt những thời cơ hợp tác mới và khai thác hiệu quả hơn nữa EVFTA, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội EuroCham tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU năm 2022.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page