Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi và đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Bộ Công Thương ban hành bộ câu hỏi và đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
Ngày 26/5/2020 Bộ Công Thương ban hành Bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương được ban hành tại Quyết định số 1390/QĐ-BCT.

          Theo đó, Bộ câu hỏi kiểm tra gồm 100 câu hỏi; tổ chức cá nhân có thẩm quyền (được giao thực hiện việc kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm) có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên 30 câu hỏi (gồm 20 câu hỏi kiến thức chung và 10 câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trong bộ câu hỏi để kiểm tra và đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho phù hợp với từng đối tượng áp dụng; thời gian kiểm tra để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là 45 phút.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6409/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.


Quyết định 1390.PDF