Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
Thực hiện Công văn số 1770/UBND-NNTNMT ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Sở Công Thương tổng hợp nội dung đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như sau:

1. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trong Sở.

       - Bố trí treo băng rôn tại Sở với nội dung khẩu hiệu: “Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế".

       - Tổ chức, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị phát động phong trào vệ sinh cơ sở; thu gom xử lý chất thải, rác thải; ngày không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, và thực hiện công tác phân loại, thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt ngay tại cơ quan, đơn vị và hộ gia đình.

       - Quán triệt hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn, trong quá trình đi công tác hay đi du lịch, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa khó phân hủy.

       - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện hoạt động dọn vệ sinh, tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại các phòng ban đơn vị thuộc Sở, Chi đoàn Sở tiến hành hoạt động dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phân loại rác thải đặc biệt là rác thải nhựa, chăm sóc cây xanh tại khuôn viên cơ quan.

       2. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thuộc sự quản lý của Sở.

- Tích cực tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, theo đó kêu gọi các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi … cùng tham gia phòng, chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

- Qua tuyên truyền và kết quả kiểm tra cho thấy hiện tại các TTTM, siêu thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã nhận thức được tác hại của việc sử dụng nhựa và túi nilon nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người là rất lớn, đã dần dùng các loại vật liệu khác để thay thế loại vật liệu này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hệ thống các siêu thị Winmart, Winmart+  đã sử dụng túi nilong tự phân hủy, thực hiện bao gói rau củ quả bằng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên …

- Các TTTM, siêu thị đã chủ động triển khai việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, thực hiện cam kết phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, không cung cấp và sử dụng túi nilon khó phân hủy trong kinh doanh.

       3. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp đầu tư các công trình tái tạo năng lượng góp phần làm cho thế giới sạch hơn.

       Sở Công Thương đã tích cực trong việc đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất xi măng đầu tư các công trình phát điện bằng cách tận dụng nhiệt khí thải của các dây chuyền sản xuất xi măng như sau:

- Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trạm phát điện sẽ tận dụng nhiệt khí thải của dây chuyền 1 và dây chuyền 2 với công suất phát đạt 24,8MW;

       - Công ty Cổ phần xi măng Thành Thắng Group: Đã hoàn thành đầu tư xây dựng trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải của: Dây chuyền 2 với công suất phát là 7MW; trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải cho dây chuyền 3 với công suất phát là 8MW;  trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải của dây chuyền 4 với công suất phát là 10MW; Hiện tại đang tổ chức thi công xây dựng của dây chuyền 5 với công suất phát là 10MW.

       - Công ty Cổ phần xi măng Vissai Hà Nam hiện tại: Đã hoàn hành đầu tư xây dựng trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải cho Dây chuyền 1 và dây chuyền 2, hiện đang phát điện với công suất phát điện là (3+4)MW. 

- Tháng 2/2023 Công ty Cổ phần xi măng vicem Bút Sơn đã tổ chức khởi công và đang thực hiện thi công xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" với công suất là (2x6)MW.