Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp và phần thí nghiệm điện đườ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp và phần thí nghiệm điện đường dây, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh Hà nam ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND quyết định Công bố đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt đường dây tải điện, lắp đặt trạm biến áp và phần thí nghiệm điện đường dây, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
27.22. Don gia duong day+tram.pdf