Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định Thanh tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở và chấp hành quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp ...

Tin tức sự kiện  
Công bố Quyết định Thanh tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở và chấp hành quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của dự án khai thác khoáng sản

Ngày 07/7/2020, tại trụ sở Công ty TNHH Hoàng Nguyên, thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Đoàn Thanh tra của Sở Công Thương Hà Nam do đồng chí Lê Văn Cường, Chánh thanh tra Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành công bố quyết định số 55/QĐ-SCT ngày 18/6/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thanh tra tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở; chấp hành hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, của dự án khai thác khoáng sản

Tại buổi công bố, đồng chí trưởng đoàn thanh tra đã quán triệt những nội dung theo Kế hoạch thanh tra được Giám đốc sở phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu Công ty  TNHH Hoàng Nguyên chấp hành nghiêm Quyết định thanh tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. Đối với Đoàn Thanh tra, đồng chí trưởng đoàn yêu cầu tiến hành thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai và kịp thời; thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm bảo đảm tiến độ và kế hoạch đề ra. Trong quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

          Sau khi kết thúc công bố, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công tác thanh tra trực tiếp tại đơn vị và dự kiến sẽ làm việc trong vòng 30 ngày theo Quyết định Thanh tra.