Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Quyết định dự toán ngân sách năm 2022 Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 20210619/01/2022 06.PDF
2
Quyết định về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2021 (tháng 01/2022) 2022Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 202108/QĐ-SCT19/01/2022 08.PDF ; pl qd08.xlsx
3
Quyết định về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2021 (tháng 11 202110408/11/2021 104.PDF ; pl104.xlsx
4
Quyết định ban hành "quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019" 201906/QĐ-SCT30/06/2020 06.PDF
5
Dự toán thu chi bổ sung NSNN năm 2019 2019Biểu mẫu 48 - TT61Quết định số 87/QĐ-SCT22/10/2019 87.pdf