Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2025

Tin tức sự kiện  
Đại hội điểm Chi bộ Trung tâm Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025; Công văn số 139-KH/ĐUS ngày 27/12/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025, Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2023. Chi bộ Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Anh Tuấn, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Lê Nguyên Ngọc, TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 trình tại Đại hội Chi bộ , nhiệm kỳ 2023-2025. Theo đó,  nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 100 % đảng viên có lập trưởng, tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đăng ký và thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh". Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, hiện tại chi bộ có 09 đảng viên chính thức, 09/09 đảng viên trình độ đại học, 01/09 đảng viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 02/09 đảng viên có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; 06/09 đảng viên có trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị.Đồng thời, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Chi bộ đã lãnh đạo đạt hiệu quả. Chi bộ còn tạo điều kiện cho đảng viên tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội tại cơ quan và nơi cư trú. Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Tại Đại hội, đảng viên tích cực đăng ký tham  luận để làm rõ hơn các nội dung trong Báo cáo Chính trị, trong đó tập trung tham luận các nội dung: Chi bộ lãnh đạo công tác triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ lãnh đạo công tác nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ.

IMG_3336.JPG

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa mới gồm 03 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư, thông qua Chương trình hành động, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Sự thành công của Đại hội là kết quả đóng góp công sức, trí tuệ của toàn bộ đảng viên, quần chúng, cán bộ, công chức, viên chức trong Chi bộ và sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở, sự phối hợp chặt chẽ của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Sở. ​