Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá lại Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đối với gạo xay xát nhập khẩu vào Philippines

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Đánh giá lại Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đối với gạo xay xát nhập khẩu vào Philippines

Ngày 10/02/2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 784/BCT-XNK cho biết, Cục Thực vật (Bộ Nông nghiệp Philippines) đã thông báo tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Bộ Nông nghiệp Philippines tiến hành “Đánh giá lại Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đối với gạo xay xát nhập khẩu vào Philippines" căn cứ theo Luật An toàn Thực phẩm No. 10611 điều chỉnh, sửa đổi theo Luật Thuế hóa Gạo RA 11203. Theo đó,

1. Philippines đề nghị Việt Nam cung cấp các tài liệu liên quan đến quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam, bao gồm các thông tin: cơ quan quản lý về thực phẩm thực vật, trong đó có an toàn thực phẩm đối với gạo xuất khẩu; thông tin về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với gạo xay xát trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối và xuất khẩu; thông tin về danh sách các thương nhân xuất khẩu gạo sang philippines; quy trình kiểm tra và chứng nhận quá trình sản xuất, chế biến, phân phối và xuất khẩu để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với gạo xuất khẩu của Việt Nam; các thông tin về chương trình giám sát an toàn thực phẩm của Việt Nam,…

2. Philippines sẽ tiến hành cử Đoàn chuyên gia đánh giá (gồm 3 chuyên gia về an toàn thực phẩm và 1 chuyên gia về kiểm dịch thực vật) làm việc với Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đối với gạo xuất khẩu, tham quan khu vực sản xuất, nhà máy chế biến do Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm chỉ định.

Dự kiến Đoàn chuyên gia sẽ làm việc tại Việt Nam từ ngày 09/3-12/3/2020

Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt và phối hợp thực hiện.