Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam năm 2022

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam năm 2022

1. Cấp quản lý: Sở Công Thương Hà Nam

2. Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

3. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-12/2022

5. Số, ngày ban hành văn bản: Số 39/QĐ-SCT ngày 21/4/2022. 39.pdf

6. Trích yếu:

-Tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh, các hội, hiệp hội của tỉnh Hà Nam đến với người tiêu dùng trong cả nước.

- Sản xuất và phát sóng chuyên mục “Xúc tiến thương mại” có nội dung: Tăng cường phát triển và đa dạng các hình thức quảng bá các sản phẩm tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

- Thiết kế và in ấn: Ấn phẩm xúc tiến thương mại quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP tỉnh Hà Nam.