Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề nghị tham gia ý kiến về Quy chế và Quyết định ban hành Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Đề nghị tham gia ý kiến về Quy chế và Quyết định ban hành Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 31/7/2018, Sở Công Thương ban hành văn bản số 761/SCT-KTAT ngày 31/7/2018 đề nghị tham gia ý kiến về Quy chế và Quyết định ban hành Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Công văn:CV xin y kien ve Quy che VLNCN.doc

Dự thảo Quy chế: Du thao 1 Quy che quan ly VLNCN.doc

Tin liên quan