Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo “Hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Dự thảo “Hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực đã được phân cấp. Để đảm bảo việc lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với các văn bản quy định pháp luật hiện hành và tình hình triển khai thực tế,  Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo “Hướng dẫn lập chi phí dịch vụ lắp đặt dây sau công tơ và di chuyển công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Hiện nay Dự thảo đã hoàn thành và gửi tới Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực Hà Nam, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến để Sở Công Thương tổng hợp, hoàn thiện và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
Tin liên quan