Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dừng phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 –Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên, thà...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Dừng phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 –Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Căn cứ Văn bản số 937/UBND-VP ngày 10/4/2023 của UBND thành phố Móng Cái “V/v dừng việc phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 - Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên”; nhằm thích ứng linh hoạt với các chính sách phòng, chống dịch mới của Trung Quốc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu, lối mở Móng Cái, Việt Nam – Đông Hưng, TrungQuốc.
Sở Công Thương Hà Nam thông tin (Kèm theo Công văn số 1065/SCT-XNK ngày 13/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh) để các doanh nghiệp, thương nhân có hàng hóa xuất khẩu để biết và thực hiện.