Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân câp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân câp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh Hà Nam được ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, trong đó có giao Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017).

Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo “Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Để dự thảo Quyết định trên được hoàn thiện và có tính khả thi. Sở Công Thương rất mong nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan, văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 06/4/2020 để tổng hợp, hoàn chỉnh và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!

434.PDF

Dự thảo QĐ phân cấp ATTP tỉnh Hà Nam.doc