Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam có 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Tin tức sự kiện  
Hà Nam có 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Ngày 01 tháng 12 năm 2023 Bộ Công Thương đã  ký ban hành Quyết định số 3116/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

z4967094154473_4d41484dc1790d3f797e5c7eb5447ad5.jpg

Hương (nhang) cao cấp xuất khẩu của Công ty cổ phần dân sinh

Trong đó, Hà Nam có 03 sản phẩm,bộ sản phẩm của 03 cơ sở được vinh danh, bao gồm: Dưa bao tử đóng lọ của Công ty cổ phần Hagimex (xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); Bộ sản phẩm trang trí nội thất tấm Land sóng, land trụ hộp vuông, hộp chữ nhật, tấm Foam in tranh nhựa PVS, Land sóng PS của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ngân Hoa (xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); Hương (nhang) cao cấp xuất khẩu của Công ty cổ phần dân sinh (xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Đây là các sản phẩm CNNT tiêu biểu đã được bình chọn và công nhận cấp khu vực năm 2022.

Kết quả này sẽ là tiền đề để ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Ngoài ra, việc bình chọn này sẽ giúp các đơn vị có sản phẩm được vinh danh tích cực hơn nữa trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.