Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ đầu tư cho sản phẩm tiềm năng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Hỗ trợ đầu tư cho sản phẩm tiềm năng

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT vào hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong và sau dịch Covid-19, nâng cao năng lực và thiết  lập các kênh tiêu thụ sản phẩm mang tính chiến lược và bền vững cho tất cả các mặt hàng tiềm năng trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở hợp tác với các đối tác như Trung tâm thương mại quốc tế, các sàn giao dịch TMĐT Alibaba, Amazon, Tiki,  Shopee, Lazada, Sendo... Cục XTTM đã và đang tiến hành mở các gian hàng quốc gia "Chương trình cấp quốc gia về XTTM" nhằm trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và từng bước hướng dẫn doanh nghiệp tự chủ trong các hoạt động TMĐT.

Cụ thể: 422.PDF