Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm bò tỉnh Hà Giang

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm bò tỉnh Hà Giang
Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm bò trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Sở Công Thương Hà Nam trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và nhà phân phối trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm bò của tỉnh Hà Giang thì liên hệ:

- Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Người liên hệ: Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý Thương mại. Điện thoại: 02263.853.225. Email: phanthanhson@hanam.gov.vn

- Hoặc Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: số 7 Yết Kiêu, Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Người liên hệ: Bà Dương Lan Hương – Trưởng phòng Quản lý Thương mại. Điện thoại: 0219.3886.938-0913.272.680. Email: qltm.sct@hagiang.gov.vn

- Hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ sở có địa chỉ và số điện thoại tại các Biểu Phụ lục gửi kèm theo Công văn số 564/SCT-QLTM ngày 17/5/2022 của Sở Công Thương tỉnh hà Giang

Trân trọng cảm ơn./.

564.pdf