Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tin tức sự kiện  
Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước  về quyền lợi người tiêu dùng; trong đó chú trọng phổ biến các văn bản, quy phạm của Nhà nước liên quan đến chất lượng, nhãn mác hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

hoi-bao-ve-nguoi-tieu-dung-tinh-trien-khai-nhiem-v-56-0.jpg


Hội phối hợp tổ chức ngày “Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, duy trì các điểm bán hàng Việt tại Siêu thị Lan Chi và Minh Khôi, vận động người tiêu dùng trong tỉnh sử dụng hàng Việt Nam, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng… Bên cạnh đó, Hội chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, quan tâm phát triển hội viên mới.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, năm 2021, Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh tăng cường hoạt động hướng về người tiêu dùng. Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức, trình độ cho người tiêu dùng; tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng về chính sách pháp luật, quyền lợi của người tiêu dùng; nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp đối với người tiêu dùng thông qua việc sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn; tích cực phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh hạn chế các tiêu cực ngoài thị trường, góp phần làm tốt công tác phòng chống gian lận thương mại như chống nạn kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng kém chất lượng… Hội tập trung phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội ở các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo hoạt động rộng khắp, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.