Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bàn giao website, hệ thống email, Fanpage trên Facebook

Tin tức sự kiện  
Hội nghị bàn giao website, hệ thống email, Fanpage trên Facebook

Thực hiện Đề án “Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho một số sản phẩm của tỉnh Hà Nam" được phê duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021, Sở Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị bàn giao bộ thương mại trực tuyến bao gồm: website, hệ thống email, Fanpage trên Facebook... cho các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã tiến hành bàn giao và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc quản lý và điều hành bộ thương mại trực tuyến bao gồm: website, hệ thống email, Fanpage trên Facebook... đã được xây dựng cho sản phẩm của doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo Sở Công Thương đã ký biên bản nghiệm thu và bàn giao phần mềm cho các doanh nghiệp.

 ​