Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe phòng Quản lý công nghiệp báo cáo dự thảo đề án xây dựng hệ thống dữ liệu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Hội nghị nghe phòng Quản lý công nghiệp báo cáo dự thảo đề án xây dựng hệ thống dữ liệu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

Ngày 17/3/2020, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị nghe phòng Quản công nghiệp báo cáo Dự  thảo Đề  án “xây dựng hệ thống dữ liệu  công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam. Đồng chí Đinh Văn An - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: Văn Phòng, Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Thanh tra, Trung tâm khuyến công và XTTM. 

IMG_2613.JPG      

Hội nghị đã được nghe phòng Quản lý công nghiệp báo cáo dự thảo đề án và xin ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Các phòng đơn vị thuộc Sở cũng đã trao đổi góp ý để hoàn thiện dự thảo đề án. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào phần kinh phí xây dựng, các nội dung của đề án…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn An yêu cầu Phòng Quản lý công nghiệp tiếp thu ý kiến góp ý của các phòng tập trung nghiên cứu hoàn thiện lại dự thảo đề án Đề  án “xây dựng hệ thống dữ liệu  công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.