Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về hoạt động hoá chất

Tin tức sự kiện  
Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về hoạt động hoá chất

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 146/KH-SCT ngày 15/02/2023 của Sở Công Thương về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023, ngày 20/7, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về hoạt động hoá chất cho 110 học viên đến từ 72 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

IMG_3408.JPG

Tại Hội nghị, các học viên đã được các chuyên viên Sở Công Thương hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ cở dữ liệu hóa chất quốc gia https://chemicaldata.gov.vn, cụ thể: Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, thông tin về hoá chất, các hoá chất phải khai báo, cách mua hoá chất trong nước và nhập khẩu…Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu các văn bản mới về hoá chất như Nghị định số 82/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất; Thông tư số 17/2022/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất…Các học viên cũng được giải đáp thắc mắc liên quan đến việc thực hiên các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Cách khai báo trên hệ thống...

Qua lớp tập huấn các học viên đã tích luỹ được kiến thức, kỹ năng để từ đó quản lý, áp dụng trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến hoá chất tại doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.