Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị phố biến văn bản quy phạm pháp luật và Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia

Tin tức sự kiện  
Hội nghị phố biến văn bản quy phạm pháp luật và Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia

Ngày 20/3, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị phố biến văn bản quy phạm pháp luật và Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia cho 85 doanh nghiệp hoạt động hoá chất trên địa bản tỉnh.

IMG_3477.JPG

Ông trần Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp hoạt động hoá chất trong sự phát triển công nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên bên cạnh những đóng góp tích cực thì hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng hoá chất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng sức khoẻ của con người, vì thế việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong quản lý sử dụng hoá chất an toàn và đúng mục đích theo đúng quy định của nhà nước là thực sự quan trọng và cần thiết. Ngoài ra, Ông Trần Văn Sơn cũng yêu cầu các học viên trong quá trình học tập tham gia đầy đủ nghiêm túc để hội nghị diễn ra hiệu quả đảm bảo chất lượng.

IMG_3479.JPG

Các học viên tham dự hội nghị được trang bị các kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hoá chất như: Luật Hoá chất và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Thông tư số 32/2017/TT-BCT, Thông tư số 17/2022/TT-BCT; Văn bản hợp nhất của Nghị định số 71/2019/NĐ-CP và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP…Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia; quy định về thực hiện Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại cơ sở, hồ sơ lưu trữ và các yêu cầu đối với doanh nghiệp, giảng viên …Các học viên cũng được giảng viên giải đáp các thắc mắc trong quá trình quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hoá chất. Những khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp luật vào hoạt động của doanh nghiệp…Hội nghị đã giúp các học viên nâng cao nhận thức về việc sử dụng hoá chất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.