Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản của công ty TNHH thương ...

Tin tức sự kiện  
Hội nghị thẩm định cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản của công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Cường Thịnh

Ngày 19/6/2020, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị xin cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản của công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Cường Thịnh. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị.

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Cường Thịnh được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 31/GP-UBND ngày 24/3/2010 do UBND tỉnh Hà Nam cấp với công suất khai thác 250.000m3/năm.Trong quá trình hoạt động công ty đã thực hiện việc cắm mốc ranh giới mỏ và thực hiện đo mỏ định kỳ hàng năm. Đồng thời, Công ty đã thực hiện các biện pháp về tài nguyên và môi trường theo quy định như thực hiện biện pháp giảm bụi, thu gom chất thải sản xuất,chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại và xử lý nước thải sinh hoạt bằng việc xây bể nắng sinh học theo đúng thiết kế đã được thẩm định để xử lý nước thải sinh hoạt trước khi chảy ra môi trường…về  vật liệu nổ công nghiệp công ty đã bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn, lập phương an nổ mìn, lập hộ chiếu nổ mìn, nổ mìn theo đúng khối lượng trong phương án nổ mìn đã được phê duyệt, chấp hành giờ nổ mìn theo quy định…

IMG_2720.JPG

Hội nghị đi đến thống nhất đồng ý cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp cho công ty để thực hiện việc hoàn thiện xây dựng cơ bản mỏ. Đồng thời, yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn lao động, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy..