Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp của công ty TNHH Khai thác khoáng ...

Tin tức sự kiện  
Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp của công ty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Hương

Ngày 27/6/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Hương. Tham dự Hội nghị có đại diện: Sở Công Thương, Công an tỉnh Hà Nam, Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, thương binh và Xã hội, UBND huyện Thanh Liêm, UBND xã Thanh Thuỷ

Theo báo cáo của doanh nghiệp, Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Hương được cấp giấy phép sử dụng VLNCN số 28/2019/GP-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam, khai thác tại mỏ núi T23, thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm với diện tịch 10,5 ha; công suất 250.000m3/năm, cao độ đáy mỏ +100m; thời hạn khai thác là 29,5 năm. Sau khi triển khai dự án, công ty đã đầu tư cơ sở hạ tầng và tiến hành đo mỏ định kỳ hàng năm theo đúng quy định. Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, An toàn lao động, An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…Đặc biệt, các quy định về bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ được thực hiện theo quy định.

Các đại biểu hội nghị đã bàn bạc thống nhất sẽ xem xét tiếp tục cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước. Đồng thời, yêu cầu công ty cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; quy định về an toàn lao động, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và các khoản thuế phí…Đặc biệt là các quy định trong giấy phép sử dụng VLNCN.​