Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định kết quả xác chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh H...

Tin tức sự kiện  
Hội nghị thẩm định kết quả xác chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 18/3/2022, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thành viên Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng theo Quyết định số 2223/QĐ-UBNDngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn Trung tâm Cơ -Điện -Mỏ, Đại học Mỏ -Địa chất Hà Nội đã trình bày chi tiết cụ thể kết quả khảo sát và nghiên cứu của đơn vị như: Đánh giá địa chất của các nhóm mỏ đá trên địa bàn tỉnh Hà Nam; công nghệ khai thác và chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trên các nhóm mỏ đá; kết quả nghiên cứu và lựa chọn công thức xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp cho các mỏ đá trên địa bàn tỉnh; đề xuất giám sát nổ mìn thực nghiệm xác định chỉ tiêu thuốc nổ phủ hợp cho các nhóm mỏ đá…IMG_3213.JPG

Các thành viên hội đồng đã bàn bạc, trao đổi đi đến thống nhất yêu cầu đơn vị tư vấn cần phải nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu thuốc nổ theo hướng quy định số lượng thuốc nổ tiêu hao cho một khối đá theo từng khu vực mỏ và thu hẹp chỉ tiêu thuốc nổ lớn nhất/chỉ tiêu thuốc nổ nhỏ nhất để dễ áp dụng trong thực tế tỉnh Hà Nam; làm rõ và viện dẫn được cách xác định chỉ tiêu f (độ kiến cố của đất đá). Đặc biệt, yêu cầu đơn vị tư vấn xem xét nghiên cứu áp chỉ tiêu VLNCN đối với 03 loại đá (đá vôi xi măng, đá vôi làm VLXD thông thường, đá vôi Đôlomit làm VLXD thông thường)...