Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định xin cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản

Tin tức sự kiện  
Hội nghị thẩm định xin cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản

Ngày 31/8/2020, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị xin cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản tại mỏ núi Thung Trứng  (huyện Kim Bảng) của Công ty cổ phần Hùng Sơn. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị.

IMG_2779.JPG

Công ty cổ phần Hùng Sơn được UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN số 63/GP-UBND ngày 31/08/2017. Công suất khai thác 350.000m3/ năm. Hàng năm công ty đã tiến hành đo mỏ định kỳ. Công ty đã lắp đặt trạm cân tại kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi. Về các biện pháp giảm thiểu bụi, công ty đã thực hiện việc trồng cây xanh, tưới nước, phun nước giảm thiểu bụi. Về việc thu gom chất thải, công ty đã ký hợp đồng thuê đơn vị chức năng tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.Thực hiện việc nổ mìn theo đúng thiết kế, phương án đã được phê duyệt, khi nổ sử dụng kíp nổ phù hợp để hạn chế tiếng ồn và chấn động

Các đại biểu tham dự hội nghị đã bàn bạc thống nhất tiếp tục cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho công ty. Đồng thời, yêu cầu công ty cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; quy định về an toàn lao động, tài nguyên môi trường, các khoản thuế phí…