Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 và Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 c...

Tin tức sự kiện  
Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 và Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ.
         Sáng ngày 23/4/2024, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có đồng chí Hoàng Chí Dũng - ​Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở.​

Tại Hội nghị, đại diện Cục Công Thương địa phương đã giới thiệu một số nội dung cơ bản tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/5/2024 gồm 07 Chương 38 Điều quy định về các nội dung: Phương án phát triển cụm công nghiệp; thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp; quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp…

  Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ có hiệu lực từ ngày 06/6/2024 gồm 05 Chương 20 Điều quy định về các nội dung: Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; hồ sơ, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; thời gian xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; quyền và nghĩa vụ của “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”…

Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp gồm 10 Điều, quy định, hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP.

Sau khi thông qua một số nội dung cơ bản của các Nghị định và dự thảo Thông tư, đại diện các địa phương đã trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý cụm công nghiệp trong thời gian qua tập trung chủ yếu vào một số nội dung liên quan đến cấp chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, chuyển đổi các cụm công nghiệp được đầu tư từ vốn nhà nước sang cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý…; đồng thời có kiến nghị, đề xuất với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Hội nghị phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và Nghị định số 43/2024/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, các Bộ, Sở, ngành liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động tham gia ý kiến và các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương để sớm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.