Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị xin cấp lại giấy phép VLNCN để khai thác khoáng sản tại mỏ

Tin tức sự kiện  
Hội nghị xin cấp lại giấy phép VLNCN để khai thác khoáng sản tại mỏ

Ngày 01/7/2020, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị thẩm định cấp lại Giấy phép VLNCN để khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH một thành viên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Nam. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

IMG_2736.JPG

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Chi nhánh trạm sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần VIMECO tại Hà Nam. Sau thời gian chuyển đổi, công ty đã tập trung giải quyết tồn tại cũ và đã từng bước kiện toàn lại bộ máy, tổ chức lại sản xuất kinh doanh. Công ty được UBND tỉnh Hà Nam cấp công suất khai thác là 231.000m3/năm. Trong quá trình hoạt động công ty đã thực hiện việc cắm mốc ranh giới mỏ và thực hiện đo mỏ định kỳ hàng năm. Đồng thời, Công ty đã thực hiện các biện pháp về tài nguyên và môi trường theo quy định như thực hiện biện pháp giảm bụi, thu gom chất thải sản xuất,chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại và xử lý nước thải sinh hoạt bằng việc xây dựng kho chứa thu gom chất thải rắn…

Hội nghị đi đến thống nhất đồng ý cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp cho công ty để thực hiện việc hoàn thiện xây dựng cơ bản mỏ. Đồng thời, yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn lao động, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy..