Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng
Thực hiện Quyết định 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế Thương v/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; Sở Công Thương Hà Nam đề nghị phòng Kinh tế/Kinh tế & hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với phòng Kinh tế/Kinh tế & hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tới các  trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế.

- Phối hợp với phòng Y tế địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn quản lý; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo về Sở Công Thương.

- Tiếp tục đôn đốc các chợ trên địa bàn quản lý tự đánh giá an toàn COVID-19 và cập nhật lên hệ thống antoancovid.vn

2. Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

- Có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho khu dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng gọi chung là khu dịch vụ)

- Phân công và công khai tên, số điện thoại của cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dịch vụ.

- Ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 5619/QĐ-BYT

- Tạo mã QR hoặc tờ khai y tế để kiểm dịch và trang bị khẩu trang, nước rửa tay tại lối vào khu dịch vụ.

- Bố trí khu vực xếp hàng vào khu dịch vụ có đánh dấu vị trí giãn cách giữa các khách hàng theo quy định

- Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời cho người lao động/làm việc, người bán hàng khi đang làm việc tại khu dịch vụ có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh hoặc được xác định là người tiếp xúc vòng 1(F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2(F2)

- Phát thanh trong thời gian mở cửa khu dịch vụ để nhắc nhở người lao động/làm việc, người bán hàng thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo hướng dẫn

- Điều chỉnh số lượng lao động/làm việc, người bán hàng tại khu vực dịch vụ theo tình hình dịch bệnh.

- Thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 một tuần/lần theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 5619/QĐ-BYT

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Hà Nam đề nghị phòng Kinh tế/Kinh tế & hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trên để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân đặt biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022./.

46.PDF