Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong cơ quan nhà nước
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Kinh phí tiết kiệm do sử dụng điện tiết kiệm được sử dụng chi tăng cường cơ sở vật chất, tăng thu nhập, khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…. Đây là những quy định do liên Bộ Tài chính và Bộ Công thương vừa ban hành tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT- BTC-BCT.

Liên Bộ yêu cầu chỉ sử dụng điều hoà khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên; các đơn vị được sử dụng kinh phí trong phạm vi ngân sách được giao để mua sắm bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng thay thế dần bóng đèn huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp…

Hàng năm, căn cứ vào tình hình sử dụng điện năm trước, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng điện của năm kế hoạch, các đơn vị xây dựng phương án sử dụng điện năm kế hoạch gửi cơ quan chủ quản và công ty điện hoặc điện lực tỉnh quản lý lưới điện trên địa bàn. Phương án sử dụng điện phải kèm theo các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện/năm.

Cơ quan chủ quản cấp trên khi xét duyệt quyết toán năm có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện. Trường hợp có mức tiêu thụ điện thực tế cao hơn mức tiêu thụ điện đã đăng ký, đơn vị phải giải trình nguyên nhân với cơ quan cấp trên. Nếu là nguyên nhân khách quan thì đơn vị được sử dụng nguồn kinh phí hoạt động để chi trả. Nếu là nguyên nhân chủ quan, phải xác định rõ cán bộ, công chức gây lãng phí và phải xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.​