Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024
Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra trong thời gian 01 giờ từ 20h 30’ đến 21h 30’, Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024.

Giờ Trái đất lá sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể dễ dàng tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết để góp phần tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu, tạo sự phát triển bền vững.

Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra trong thời gian 01 giờ từ 20h 30' đến 21h 30', Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Sự kiện nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, tạo môi trường sống trong sạch, lành mạnh, sự phát triển bền vững. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực thi hiệu quả hơn nữa Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Kế hoạch số 1313/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh. Trân trọng đề nghị toàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam tích cực tham gia Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024, cụ thể như sau:

- Các hộ sử dụng điện tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết, chỉ nên sử dụng 01 đến 02 bóng đèn tiết kiệm năng lượng phục vụ chiếu sáng.

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp chỉ dùng đèn chiếu sáng bảo vệ, tắt hết 100% đèn chiếu sáng sân vườn, đèn trang trí; tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Các hộ kinh doanh tắt hết 100% đèn trang trí, quảng cáo và thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Các doanh nghiệp nghiên cứu bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý sao cho tiết kiệm điện nhất có thể trong quá trình diễn ra sự kiện; tắt hết 100% các thiết bị chiếu sáng phục vụ trang trí, quảng cáo và thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Các đơn vị quản lý vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tiết giảm công suất hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, tắt 100% đèn trang trí tại công viên và các công trình công cộng khác trong thời gian diễn ra sự kiện.

Vì một xã hội tiến bộ, vì một sự phát triển bền vững và vì một môi trường trong sạch, lành mạnh rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tổ chức, cơ quan, nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

225.pdf