Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Frid...

Kế hoạch thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
1664.pdf

Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023" được Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thường niên từ năm 2014. Đến nay, Chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển, đột phá của lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), cũng như nền kinh tế số tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng, xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững.Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ- BCT ngày 31/10/2023 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023". Nhằm thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023" hiệu quả Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 1664/KH- SCT ngày 07/11/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023" trên địa bàn tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

 - Triển khai Tuần lễ mua sắm trực tuyến trên địa bàn tỉnh, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh bằng cách thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, tăng cường nhận thức của người dân với thương mại điện tử và thúc đẩy việc đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức chương trình trên môi trường trực tuyến với nhiều ưu đãi và trải nghiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ từ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Truyền thông trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp biết về các chính sách, chương trình của Chính phủ về phát triển thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.

- Đẩy mạnh triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, thúc đẩy người tiêu dùng trong việc nhận biết và sử dụng các sản phẩm chính hãng, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các sản phẩm có xuất xứ tại Việt Nam.

- Thúc đẩy mạnh mẽ và sử dụng đồng bộ các giải pháp thanh toán điện tử, hướng đến phát triển giải pháp thanh toán đảm bảo trong thương mại điện tử là nền tản để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian:

- Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023.

- 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023: Từ 0 giờ thứ Sáu ngày 01/12/2023 đến 12 giờ ngày 03/12/2023

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100%. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Các hoạt động triển khai chương trình

- Triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia" trong đó bao gồm các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua hệ thống giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử.

- Triển khai “60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023" trên các hệ thống website, ứng dụng của Chương trình, cung cấp mã mua sắm trên địa bàn tỉnh và các chương trình khuyến mại sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thông qua thương mại điện tử

5. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý thương mại

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình; thực hiện các hoạt động phát động, truyền thông cho Chương trình.

- Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số triển khai các không gian trải nghiệm công nghệ số và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Sử dụng logo của Chương trình trong các hoạt động truyền thông, quảng bá chung cho Chương trình

- Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng kýhoạt động khuyến mại với Sở Công Thương theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Hà Nam và các cơ quan chức năng có liên quan, tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thời gian diễn ra Chương trình để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo Bộ Công Thươngvà UBND tỉnh.

2. Văn phòng Sở

- Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chínhvà thực hiện hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh (https://dichvucong.hanam.gov.vn/) theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, quảng bá về Kế hoạch thực hiện Chương trình tại trụ sở, website của Sở Công Thương Hà Nam.

- Phối hợp với Phòng Quản lý thương mại, các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại.

3. Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thương mại và các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, kiểm tra hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và nắm bắt thông tin các chương trình khuyến mại vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định trong thời gian diễn ra Chương trình.

4. Các đơn vị thuộc Sở Công Thương

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Phòng Quản lý thương mại triển khai, thực hiện Chương trình.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động thông tin hướng dẫn các thương nhân tham gia các hoạt động và chương trình tại địa phương.

- Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá về chương trình tại địa phương. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chương trình.

6. Thương nhân, tổ chức và cá nhân có liên quan

Chủ động triển khai các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

 ​