Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Frid...

Tin tức sự kiện  
Kế hoạch thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023” trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử Quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023" được Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thường niên từ năm 2014. Đến nay, Chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển, đột phá của lĩnh vực thương mại điện tử, cũng như nền kinh tế số tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ- BCT ngày 31/10/2023 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023". Nhằm thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023" hiệu quả Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 1664/KH- SCT ngày 07/11/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023" trên địa bàn tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

Thời gian diễn ra chương trình:

- Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023.

- 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023: Từ 0 giờ thứ Sáu ngày 01/12/2023 đến 12 giờ ngày 03/12/2023

Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của pháp luật.

Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100%. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

Các hoạt động triển khai chương trình

- Triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia" trong đó bao gồm các hoạt động tương tác cho người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, trải nghiệm đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thông qua hệ thống giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử.

- Triển khai “60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam- Online Friday 2023" trên các hệ thống website, ứng dụng của Chương trình, cung cấp mã mua sắm trên địa bàn tỉnh và các chương trình khuyến mại sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thông qua thương mại điện tử

   

 ​