Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chế độ, chính sách  
Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi
Nhằm hỗ trợ cho người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi xúc tiến tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;

Sở Công Thương Hà Nam trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối và nhà phân phối trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hợp tác tiêu thụ các sản phẩm OCOP các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi (có thông tin các doanh nghiệp và sản phẩm chi tiết gửi kèm) thì liên hệ:

- Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Hà Nam. Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. Người liên hệ: Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng phòng Quản lý Thương mại Điện thoại: 02263.853.225. Email: phanthanhson@hanam.gov.vn

- Hoặc Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Bình Thuận. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Người liên hệ: Ông Trần Văn Khanh – Trưởng phòng Quản lý Thương mại. Điện thoại: 02523827329 - 0901231043. Email: khanhtv@binhthuan.gov.vn

- Hoặc UBND huyện Lý Sơn (UBND tỉnh Quảng Ngãi) liên hệ ông Đặng Tấn Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện. Điện thoại: 0935941999.

Trân trọng cảm ơn./.

Quảng Ngãi 1.pdf Bình Thuận.pdf