Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hỗ trợ, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân 8 tháng đầu năm 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Cải cách hành chính  
Kết quả hỗ trợ, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân 8 tháng đầu năm 2023
1197.pdf

1. Lĩnh vưc công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tiếp tục hoàn thiện Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050[1] nhằm tạo mặt bằng, thu hút đầu tư và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng sản xuất, phát triển doanh nghiệp.

Thông báo và hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp đăng ký chương trình công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2024. Thường xuyên cập nhật thay đổi thông tin doanh nghiệp, các thông tin khác trên hệ thống cơ sở dữ liệu CNHT. Tiếp tục có công văn hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp truy cập, đăng ký vào trang http://csdlcnht.hanam.gov.vn. Ban hành công văn gửi các doanh nghiệp tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Vietnam Expo 2023. Phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp để hỗ trợ tìm kiếm nhà cung ứng tại địa phương cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam. Ban hành công văn thông báo tới các doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ để thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (đối với các DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh).

Hướng dẫn các cơ sở có sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp khu vực hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Công thương địa phương để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp Quốc gia  năm 2023. Xây dựng Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2023 và xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh năm 2023 (theo Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 06/03/2023 UBND tỉnh phê duyệt).

Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 06 cơ sở sản xuất ngành thực phầm, bao gồm: HTX Khánh Linh, HXT rượu Tiên Sơn, Công ty TNHH Hana food, Công ty four, Công ty CP nông nghiệp Minh Đang, Công ty Đầu tư thương mại Đồng Tâm Hà Nam.

Tổ chức huấn luyện, giám sát hoạt động huấn luyện, huấn luyện lại đối với người lao động làm việc liên quan đến hoạt động về VLNCN; kiểm tra sát hạch, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho cán bộ, người quản lý, công nhân làm việc liên quan đến VLNCN (8 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức 02 lớp huấn luyện; kiểm tra sát hạch, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho 251 người làm việc liên quan VLNCN của 51 doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh). Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN, tham mưu cấp mới, cấp lại 06 giấy phép sử dụng VLNCN.

Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoá chất cho 110 người của 72 doanh nghiệp. Hướng dẫn và tiếp nhận 13 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của 13 doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Thẩm định, cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Thông báo tiếp nhận 01 hồ sơ công bố hợp quy phù hợp chuẩn kỹ thuật: QCVN 08:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn của công ty CP sơn Nishu. Thực hiện giám sát 03 khóa huấn luyện an toàn hóa chất, giám sát 06 đợt diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được phê duyệt.

Xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch; đôn đốc ngành điện triển khai các dự án tại Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã phê duyệt danh mục đầu tư, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ổn định tình hình cấp điện đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là việc cấp điện tại các Khu, cụm công nghiệp. Hoàn thành đóng điện các trạm biến áp 110kV Kiện Khê và trạm biến áp 110kV Bình Lục. Tham gia hướng tuyến đường dây 110kV (Nhánh rẽ đường dây 110kV TBA 110kV Châu Sơn - mạch 2; đường dây 110kV từ  TBA 220kV Thanh Nghị - TBA 110kV Kiện Khê). Tham gia ý kiến hướng tuyến đường dây 110kV dự án Cải tạo đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Phủ Lý - Kim Bảng.

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Hà Nam, các doanh nghiệp.. xử lý tình hình cắt điện, tiết giảm điện trong thời điểm hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn trên địa bàn tỉnh để các doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ chủ trương tiết giảm điện, bố trí hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.

2. Lĩnh vưc thương mại

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu[2].

Phối hợp với Cục  Xuất  nhập  khẩu -Bộ Công  Thương tổ chức lớp tập huấn  nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất hàng hóa sang thị trường các nước mà Việt Nam ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA).Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2023" và Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023"[3]. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH Elken International Việt Nam và Công ty TNHH Kyowon the orm Việt Nam. Tiếp nhận Thông báo tổ chức 04 hội nghị, hội thảo của các Công ty, cụ thể: Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam (01 hội nghị, hội thảo); Công ty TNHH Kyowon the orm Việt Nam (01 hội nghị, hội thảo); Công ty TNHH MTV Herbalife (02 hội nghị, hội thảo). Thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Văn phòng đại diện Công ty WON JEON tại Việt Nam).

Phối hợp với Chi cục Hải quan Hà Nam để nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn để tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh. Xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thông báo và mời các doanh nghiệp tham gia chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế"; Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Qatar và Ethiopia; Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại và Diễn đàn giao thương tại Tokyo, Nhật Bản; Diễn đàn, Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu giai đoạn 2023-2025...

Tiếp nhận 16.641 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết đúng và vượt thời hạn 16.612 hồ sơ, 29 hồ sơ đang được xử lý (trong hạn xử lý). Trong đó có 16.426 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của các thương nhân, doanh nghiệp trên cả nước; thông qua chương trình khuyến mại, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tổ chức tham gia gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bày các sản vật đặc trưng của Vùng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thành công Hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Hồng-Hà Nam 2023 (quy mô trên 285 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh). Tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước (Hội chợ xuân Quý Mão - Hưng Yên năm 2023 thành phố Hưng Yên; Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc – Phú Thọ 2023 tại thành phố Việt Trì; Tham gia gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bày các sản vật đặc trưng của Vùng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long; Tham gia Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị kết nối giao thương giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ tại thành phố Vinh; Tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại" tại Hà Nội) nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Vận hành, khai thác hiệu quả Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh; tạo điều kiện cho các bên tham gia sàn, đào tạo kỹ năng và vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ vận chuyển, thanh toán trực tuyến... nhằm kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng.