Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát lựa chọn chợ triển khai dự án nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Tin tức sự kiện  
Khảo sát lựa chọn chợ triển khai dự án nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Thực hiện Quyết định số 586/QĐ-BCT ngày 30/3/2022 của Bộ Công Thương về việc giao thực hiện hoạt động năm 2022 nguồn sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; Sở Công Thương phối hợp với Bộ Công Thương triển khai xây dựng Đề án nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 với mục tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí xác định, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao phục vụ văn minh thương mại, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hàng hóa không đảm bảo an toàn cũng như do ngộ độc thực phẩm gây ra trong quá sử dụng thực phẩm tại chợ.

Để lựa chọn chợ đưa vào Mô hình nhân rộng trên, từ ngày 03/11-07/11/2022 lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo phòng Quản lý Thương mại tiến hành khảo sát đánh giá hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn chợ triển khai thực hiện nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm. Các căn cứ để lựa chọn chợ đưa vào mô hình trên gồm: Chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ của tỉnh, đang hoạt đầu tư xây dựng mới; Có khu kinh doanh hàng thực phẩm riêng biệt; Chủ thể kinh doanh hàng thực phẩm cố định (hộ kinh doanh cố định) phải có đăng ký kinh doanh; Xác định được nguồn gốc các mặt hàng thực phẩm chủ yếu đang mua bán trong chợ; Có tổ chức quản lý chợ (Ban quản lý, Doanh nghiệp, Hợp tác xã) được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập; Chợ có Nội qui được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chợ không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác.

z3861494947090_941aae57f0c4e3d61f167c795282e7a8.jpg

Sau khi khảo sát, đánh giá hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên, Sở Công Thương sẽ nghiên cứu, xem xét lựa chọn chợ đảm bảo các điều kiện để được tham gia Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022.