Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khôi phục các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Khôi phục các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Ngày 25/42022, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản số 1284/SCT-XNK về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó:

Ngày 24/4/2022, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) bàn về các giải pháp xây dựng vùng xanh an toàn, khôi phục lại hoạt động thông quan tại các lối mở, cửa khẩu biên giới giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Ngày 25/4/2022, UBND thành phố Móng Cái có Thông báo số 133/TB-UBND về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Sở Công Thương Hà Nam thông báo để các doanh nghiệp, thương nhân có hàng hóa xuất khẩu để biết và thực hiện./.

1284.pdf