Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025

Tin tức sự kiện  
KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tại Kế hoạch số 71-KH/ĐUK ngày 24/02/2023  về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ, sáng ngày 24/3/2023, Đảng bộ Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Thoảng phó bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc trình bày dự thảo Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội. Báo cáo kiểm của BCH Đảng bộ đã nêu rõ: Đảng bộ và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, năng động sáng tạo, cần cù, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tổ chức thực hiện, tính đến thời điểm báo cáo hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đại  hội đều đạt và vượt chỉ tiêu thể hiện một số chỉ tiêu cụ thể như: Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (giá ss 2010) năm 2021 đạt 154.004,5 tỷ đồng, tăng 14,9% do với năm 2020; năm 2022 ước đạt 176,274 tỷ động tăng 14,5% so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 14,7%/năm cao hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra (mục tiêu Nghị quyết tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 12,6%/năm. GTSXCN đến năm 2025 đạt trên 213.000 tỷ đồng). Các sản phẩm công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo vẫn giữ ở mức tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất một số ngành tăng so với cùng kỳ năm trước; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 18,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 23,4%; sản xuất đồ uống tăng 24,3%... Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh năm 2021 đạt 4,9 tỷ USD tặng 59,2% so với năm 2020; năm 2022 đạt 5,57 tỷ USD tăng 13,7% so với năm 2021; Bình quân giai đoạn 2021-2022 tốc độ tăng trưởng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 34,5%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết tăng 15%/năm giai đoạn 2021-2025)…

Hội nghị cũng đã được nghe 03 ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua. Nêu ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, khuyết điểm đồng thời đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục. 

IMG_3378.JPG

Tiếp thu các ý kiến tham luận và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyên Ngọc- TUV, Bí Thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn ngành. Đồng chí nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội: Trong lãnh đạo phải bảo đảm tính toàn diện đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương triển khai nghiêm túc, kịp thời cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách lĩnh vực công nghiệp, thương mại sát hợp với thực tiễn tại địa phương bảo đảm tính khả thi cao. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định rõ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong suốt cả nhiệm kỳ. Tiếp tục củng cố, xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan trên cơ sở chấp hành nghiêm Quy chế làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có khát vọng và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì dân, nói đi đôi với làm; quyết liệt trong hành động thực sự là những đảng viên gương mẫu về đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh trong công tác, học tập và trong đời sống hằng ngày. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/TU về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm thúc đẩy công nghiệp thương mại phát triển cao và bền vững. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý phát triển cụm công nghiệp, chủ động nghiên cứu giúp UBND tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư quản lý hạ tầng cụm công  nghiệp theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND. Xây dựng đề án “Hệ thống dữ liệu công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam"; Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng và hạ tầng cụm công nghiệp. Tiếp tục tham mưu Ban cán sự UBND tỉnh có giải pháp căn cơ quản lý có hiệu quả hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư về cấp điện 24/24 cho sản xuất tại các khu công nghiệp. Làm tốt công tác dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong các đợt cao điểm. Đảm bảo chất lượng, giá cả phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân và doanh nghiệp; quản lý tót công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và cho các nhà sản xuất; thúc đẩy sự phát triển ngành thương mại- dịch vụ đạt tốc độ cao và ổn định./.