Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra hiện trường, xác nhận khối lượng dở dang đoạn tuyến điều chỉnh dự án đường dây 500/220kV Nho Quan- Phủ Lý- T...

Tin tức sự kiện  
Kiểm tra hiện trường, xác nhận khối lượng dở dang đoạn tuyến điều chỉnh dự án đường dây 500/220kV Nho Quan- Phủ Lý- Thường Tín.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1649/UBND-KT ngày 06 tháng 7 năm 2021, ngày 16/7/2021 Sở Công thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Giao thông và Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý DA các công trình dân dụng và công nghiệp; UBND huyện Kim Bảng; Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia; Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (chủ đầu tư); Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; Công ty CP tư vấn xây dựng điện I (đơn vị tư vấn thiết kế) tổ chức kiểm tra hiện trường, xác nhận khối lượng dở dang để hoàn trả mặt bằng các vị trí móng đang thi công dở dang thuộc đoạn tuyến được yêu cầu điều chỉnh tránh khu du lịch Quốc gia Tam Chúc dự án đường dây 500/220kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín. Trưởng đoàn kiểm tra là ông Trần Văn Sơn- Phó Giám Đốc Sở Công thương.

Sau buổi kiểm tra các bên cùng thông nhất: Đối với khối lượng công việc đã thi công thuộc phần ngầm, không kiểm tra được bằng trực quan (khối lượng bê tông, khối lượng đất đào, bê tông lót móng, cốt thép móng,…), Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị nhà thầu liên quan có trách nhiệm xác định khối lượng hoàn thành theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt làm cơ sở nghiệm thu thanh quyết toán. Đối với khối lượng công việc đã thực hiện tại hiện trường, Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc gửi hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và thống nhất với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường sau đó gửi báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 26 tháng 7 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.​