Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Tin tức sự kiện  
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12/6/2024, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) do bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia làm Trưởng đoàn.

Tiếp đoàn về phía Sở Công Thương có ông Hoàng Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở cùng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

IMG_3520.JPG

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BCT ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm 2018 đến nay.

 Đại diện Sở Công Thương tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm 2018 đến nay, các nội dung trong báo cáo tập trung vào các vấn đề như: Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; tình hình tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí và nguồn nhân lực, đảm bảo cho việc thi hành pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; tình hình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến; tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa; công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành tại địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khó khăn, vướng mắc…

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương và Đoàn kiểm tra trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi một số quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại tỉnh Hà Nam. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã thực hiện từ năm 2018 đến nay.

Quan buổi làm việc, Đoàn đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tương đối đầy đủ, chi tiết và nghiêm túc. Việc thực hiện thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo đúng quy định. Đồng thời kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Nam cần: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đảm bảo nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; hoàn thiện Dự thảo Báo cáo và gửi về Đoàn kiểm tra trong thời gian sớm nhất.